ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

pdf
Volume : 14 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
HIGHLIGHTS

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi’nin resmi yayın organıdır ve Ocak, Mayıs, Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez düzenli olarak, basılı ve elektronik dergi olarak yayınlanır.

Dergi, 1990’lı yıllarda Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde, JOPP (Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi) Tıp Dergisi, lokal bir dergi olarak yayınlanırken, 2009 yılında hakemli tıp dergisi statüsüne ulaşmıştır ve 2014 tarihinden itibaren İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi olarak yayınlanmaya başlamıştır.

Dergide jinekoloji, obstetrik, pediatri, pediatrik cerrahi ve temel tıp bilimlerini içeren orijinal araştırma makaleleri, olgu sunumları, derlemeler ile panel ve kongre gibi etkinliklerin duyuruları yayınlanır. Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Hakemli bir dergidir ve okuyuculardan ya da yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Yayınlanan bütün makaleler açık erişimlidir.

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi’nin hedefi; dergimiz aracılığı ile bilimsel yayınların tüm tıp alanında eğitim verilen öğrencilere, uzmanlık ve doktora öğrencilerine, araştırmacılara, bilfiil sağlık alanında hizmet veren tüm hekimlere ulaşarak hastalık bilgisi, tedavi şekilleri, korunma yöntemlerindeki gelişimleri ulaştırmaktır.

Ayrıca dergimizde etik kuralları çerçevesinde, tarafsız bir değerlendirme yaparak, danışman hakemlerin tecrübelerini yazarlara aktarmasını sağlamak, yazara bilimsel makalenin nasıl yazılması gerektiği konusunda bakış açısı kazandırmak ve ülkemizde yayınlanan makalelerin bilimsel değerinin üst seviyelere çıkartılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve genel tıp konusunda özgün, periyodik olarak klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde aynı zamanda danışman ve yazar açısından “çift-kör” hakemlik sistemine göre değerlendirilen orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöre mektuplar, olgu sunumları da yayınlar.

Eski adı: JOPP (Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi)

Eski ISSN: 1308-6715

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, Türk Atıf Dizini (Turkish Citation Index), J-Gate, Türk Medline ve EBSCO tarafından indekslenmektedir.

Açık Erişim Politikası

Bu dergi, kamuoyunda serbestçe araştırma yapmanın daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesi ile içeriğine anında erişim sağlar.

Açık Erişim Politikası, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) http://www.budapestopenaccessinitiative.org/ kurallarına dayanmaktadır. Hakemli araştırma literatürüne “açık erişim” ile, herkesin bu makalelerin tüm metinlerini okumalarına, indirmelerine, kopyalamalarına, dağıtmalarına, basmalarına, aramalarına veya bağlantılarına, tarama yapmalarına izin vererek, halka açık internet üzerinden ücretsiz erişilebilirliğini belirtmekteyiz. İndeksleme için, dosyalarınızı yazılıma veri olarak aktarınız veya internete erişim sağlamadan ayrılmaz olanlar dışındaki finansal, yasal veya teknik engeller olmadan başka bir yasal amaç için kullanınız. Üretim ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama ve bu alandaki telif hakkı için tek rol, yazarlara çalışmalarının bütünlüğü ve uygun şekilde onaylanma ve atıf yapma hakkı üzerinde kontrol sağlamaktır.

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisinin yayıncısı olan Galenos Yayınevi Tic. A.Ş. elektronik kaynaklara erişim için herhangi bir abonelik bedeli, yayın ücreti ya da benzeri bir ödeme talep etmemektedir.

İzin Talepleri

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, yayınlanan tüm yazılar için “Creative Commons Attribution License (Attribution 4.0 International CC BY)” lisansını uygun bulmaktadır.

Bu lisans, orijinal çalışma için size atıf verildiği sürece, ticari olarak bile başkalarının çalışmanızı dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, uyarlamasına ve geliştirmesine olanak tanır. Bu, sunulan lisansların en uygunudur. Lisanslı materyallerin maksimum dağıtımı ve kullanımı için önerilir.

Açık erişim, disiplinler arası gelişimi pekiştiren ve farklı disiplinler arasında işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bu nedenle İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, makalelerine daha fazla erişim ve daha şeffaf bir inceleme süreci sunarak kendi alanına katkıda bulunmaktadır.

Reklam-Duyuru / Yayınevi Yazışma Adresi
Talepleriniz için lütfen yayıncı ile iletişime geçiniz.
Kare Yayıncılık ve İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 200/2, Göztepe, İstanbul
Telefon: +90 216 550 61 11
E-posta: [email protected]
Web sayfası: www.karepb.com