Özgün Araştırma

Beş Olgunun Sunumu ve Psoas Apsesinin Literatür Taraması

10.4274/iksstd.2021.84756

  • Cafer Özgür Hançerli
  • Halil Büyükdoğan
  • Can Eren Ünlü
  • Anıl Agar
  • Cemil Ertürk

Gönderim Tarihi: 12.05.2020 Kabul Tarihi: 13.08.2021 İKSSTD 2021;13(3):252-257

Amaç:

Tedavi ettiğimiz beş psoas apsesi vakasını rapor etmek ve psoas apsesi olgularının yönetimini gözden geçirmek.

Yöntem:

Kliniğimizde 2018 - 2019 yılları arasında psoas apsesi tanısı konan ve tedavi edilen beş hasta retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:

Dört hasta gerçekleştirilen cerrahi tedavileri takiben ortalama 25 gün sonra taburcu edilmiş, 1 olgu ise nedeni bilinmeyen ani kardiyak arrest nedeniyle post op 24. gün kaybedilmiştir.

Sonuç:

Psoas apsesi nadirdir, radyolojik görüntüleme yöntemlerindeki iyileşmeler ve bu testlerin klinisyenler tarafından daha sık kullanılması nedeniyle bu olguların görülme sıklığının son yıllarda daha sık olduğuna inanıyoruz. Psoas apsesi tanısı için tanıdan şüphelenmek ve bu nadir durumu akılda tutmak gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Psoas apsesi, perkütan drenaj, açık cerrahi, komplikasyon, mortalite

Tam Metin (İngilizce)