Ay: 9 Yıl: 2021
Sayı: 3 Cilt: 13

Editörden

Editörden
 • M. Abdussamet Bozkurt
İKSSTD 2021; 13: 0-0

Editöre Mektup

COVID-19 Hastalarında Perkütan Trakeostomi
 • Ayça Sultan Şahin
 • Ebru Kaya
İKSSTD 2021; 13: 160-161 DOI: 10.4274/iksstd.2021.62533

Özgün Araştırma

Hemodiyaliz Hastalarında COVID-19 Enfeksiyonu: Klinik Özellikler, Sonuçlar ve Mortalite İlişkili Faktörler
 • Can Sevinç
 • Özge Timur
 • Recep Demirci
İKSSTD 2021; 13: 162-169 DOI: 10.4274/iksstd.2021.80958
Perkütan Vertebroplasti/Kifoplasti Girişimleri Sırasında İletilen Çimento Hacimlerinin Postoperatif Radyolojik Görüntülere Göre Hesaplanan Hacimlerle Karşılaştırılması: 67 Müdahalede Klinik Deneyim
 • Ahmet Tolgay Akıncı
 • Baris Chousein
İKSSTD 2021; 13: 170-176 DOI: 10.4274/iksstd.2021.79553
Sol Meme ve Lenfatik Işınlamada Üç Farklı Radyoterapi Tekniğinin Klinik Dozimetrik Karşılaştırılması
 • Elif Eda Özer
 • Gülşen Pınar Soydemir
 • Meltem Kırlı
 • Gülşah Özkan
İKSSTD 2021; 13: 177-183 DOI: 10.4274/iksstd.2021.50103
Karaciğerde Birikmiş Ağır Metal Düzeylerinin Kriptojenik Etiyoloji ile Wilson Hastalığı ve Diğer Etiyolojileri Açısından Farklılığı
 • Sinan Hatipoğlu
 • Abuzer Dirican
 • Mustafa Ateş
 • Muhammer Özgür Çevik
 • Önder Yumrutaş
 • Muhammet Ali Işık
 • Sezai Yılmaz
İKSSTD 2021; 13: 184-193 DOI: 10.4274/iksstd.2021.82712
Biobenzer Rituksimab (Redditux®) İçeren R-CHOP Kemoterapisinin Yeni Tanı Diffüz Büyük B-hücreli Lenfoma Hastalarında Sonuçları: Türkiye’den Tek Merkez Gerçek Yaşam Verileri İlk Ön Sonuçları
 • Murat Özbalak
 • Metban Mastanzade
 • Özden Özlük
 • Tarık Onur Tiryaki
 • Ezgi Pınar Özbalak
 • İpek Yonal-Hindilerden
 • Ali Yılmaz Altay
 • Gülçin Yeğen
 • Mustafa Nuri Yenerel
 • Meliha Nalçacı
 • Sevgi Kalayoğlu Beşışık
İKSSTD 2021; 13: 194-198 DOI: 10.4274/iksstd.2021.35761
Acil Serviste Uygulanan Tüp Torakostomi Girişimlerinin Değerlendirilmesi
 • Hüseyin Ergenç
 • Banu Karakuş Yılmaz
İKSSTD 2021; 13: 199-206 DOI: 10.4274/iksstd.2021.44265
Wilms Tümörü: Tek Merkezin 32 Yıllık Deneyimleri ile Güncel Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Seyithan Özaydın
 • Birgül Karaaslan
İKSSTD 2021; 13: 207-212 DOI: 10.4274/iksstd.2021.81557
Spontan Rektus Kılıf Hematomları: İlaç Rejimlerinin Karşılaştırılması ve Kan Transfüzyonu ve Müdahalesi için Etkili Faktörlerin Analizi
 • Ahmet Sürek
 • Mehmet Abdussamet Bozkurt
 • Burak Altunpak
 • Turgut Dönmez
 • Eyüp Gemici
 • Sina Ferahman
 • Hüsnü Aydın
 • Ali Kocataş
 • Mehmet Karabulut
İKSSTD 2021; 13: 213-221 DOI: 10.4274/iksstd.2021.22043
Nadir Bir Olgu Serisi: Tek Merkezin 32 Yıllık Doğumsal Lomber Herni Deneyimleri
 • Seyithan Özaydın
 • Cemile Beşik
İKSSTD 2021; 13: 222-226 DOI: 10.4274/iksstd.2021.81488
Koronavirüs Hastalığı-2019 ile Enfekte Olduktan Sonra Yeni Tanı Diabetes Mellitus Saptanan Hastalarda Klinik Bulgular ve Glisemik Parametrelerin Değerlendirilmesi
 • İskender Ekinci
 • Gülden Anataca
 • Mitat Büyükkaba
 • Ahmet Çınar
 • Hanise Özkan
 • İrem Kıraç Utku
 • Murat Akarsu
 • Abdulbaki Kumbasar
 • Ömür Tabak
İKSSTD 2021; 13: 227-235 DOI: 10.4274/iksstd.2021.72677
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kolonoskopik Polipektomi Sonuçlarının Retrospektif Analizi
 • Aysun Temel İncebacak
 • Kader Irak
 • Ömür Tabak
 • Abdulbaki Kumbasar
İKSSTD 2021; 13: 236-240 DOI: 10.4274/iksstd.15046
İntraabdominal Özofagus Uzunluğu Ölçümü ile Çocukluk Çağı Kostik Özofagus Darlıklarında Gastroözofageal Reflü Öngörülebilir mi?
 • Hasan Demirkan
 • Tugrul Tiryaki
İKSSTD 2021; 13: 241-245 DOI: 10.4274/iksstd.2021.33154
Tıp Fakültesi Öğrencileri Arasında Sakroiliyak Eklem Disfonksiyonu Sıklığının ve İlişkili Klinik Parametrelerin Değerlendirilmesi: Kesitsel Araştırma
 • Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu
 • Tuğba Şahbaz
İKSSTD 2021; 13: 246-251 DOI: 10.4274/iksstd.2021.02259
Beş Olgunun Sunumu ve Psoas Apsesinin Literatür Taraması
 • Cafer Özgür Hançerli
 • Halil Büyükdoğan
 • Can Eren Ünlü
 • Anıl Agar
 • Cemil Ertürk
İKSSTD 2021; 13: 252-257 DOI: 10.4274/iksstd.2021.84756

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler