ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

pdf
Volume : 14 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
Sonraki Sayı - İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST)

Sonraki Sayı

1.
Kollajen Doku Hastalığı ile Karışan Bir Mikoplazma Olgusu
A case of Mycoplasma infection confused with collagen tissue diseases
Şeymanur Ağcakoyun, Nafiye Urganci, Gül Özçelik
doi: 10.14744/iksstd.2022.80557  Sayfa 0

2.
Gül Yağının Sıçan Trakeal Bazal Tonusu Üzerindeki Bronkoaktif Etkileri
Bronchoactive Effects of Rose Oil on Rat Tracheal Basal Tone
Sadettin Demirel
doi: 10.14744/iksstd.2022.47715  Sayfa 0

3.
Çocuklarda Kronik Gastrit Belirti ve Bulgularında Helicobacter Pylori Enfeksiyonu Farklılık Yaratır mı?
Does Helicobacter Pylori Infection Make a Difference in Symptoms and Findings of Chronic Gastritis in Children?
Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen, Pınar Celepli
doi: 10.14744/iksstd.2022.45403  Sayfa 0

4.
Palyatif Klinik’te yatan kanser hastalarının kan kültürü sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of blood culture results of cancer patients hospitalized in palliative clinic
Funda Seçik Arkın, Derya Hırçın Cenger
doi: 10.14744/iksstd.2022.99705  Sayfa 0

5.
Pandemi Öncesi ve Pandemi Döneminde Gerçekleşen Mavi Kod Çağrılarının Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Tek Merkez Deneyimi
Evaluation of Code Blue Calls Pre-Pandemic and Pandemic Period: A Tertiary Care Hospital Experience
Kadir Arslan, Ayça Sultan Şahin
doi: 10.14744/iksstd.2022.59320  Sayfa 0

6.
Fibromyalji sendromunda inflamatuar belirteçlerin değerlendirilmesi
Evaluation of inflammatory markers in fibromyalgia syndrome
Merve Damla Korkmaz, Cansın Medin Ceylan
doi: 10.14744/iksstd.2022.85547  Sayfa 0

7.
Kronik Koksidini Hastalarında Perikoksigeal Enjeksiyon ve Psikofarmakolojik Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Efficacy of Pericoccygeal Injection and Psychopharmacological Treatment in Patients with Chronic Coccydynia
Esra Demirel
doi: 10.14744/iksstd.2022.04900  Sayfa 0

8.
Yüz yerleşimli melanom dışı cilt tümörlerinde Varian HDR brakiterapi uygulamaları
Facial located non-melanoma skin cancer treated with Varian HDR surface applicators F
Esengül Koçak Uzel
doi: 10.14744/iksstd.2022.93764  Sayfa 0

9.
Yoğun Bakım Ünitesindeki Erişkin Hastaların Kan Kültüründe üretilen Enterococcus Faecalis ve Enterococcus Faecium'un prevalansı ve Antimikrobiyal duyarlılıkları
Prevalence and antimicrobial susceptibility of Enterococcus Faecalis and Enterococcus Faecium grown in adult intensive care patients blood cultures
Kamuran Şanlı, selen Zeliha Mart Kömürcü, Ayça Sultan Şahin
doi: 10.14744/iksstd.2022.55823  Sayfa 0

10.
COVID-19 Salgınında Hemşirelerin Mesleki İmaj Algısı: Bir Kamu Hastanesi Örneği
Professional Image Perception of Nurses in the COVID-19 Epidemic: An Example of a Public Hospital
Demet Yurtsever, Sevgi Duran, Handan Alan
doi: 10.14744/iksstd.2022.98470  Sayfa 0

11.
İlk trimester maternal PAPP-A ve serbest ß-hCG düzeylerinin kötü gebelik sonuçlarını öngörmedeki etkinliği
The efficacy of first trimester maternal PAPP-A and free ß-hCG levels in predicting adverse pregnancy outcomes
Özge Sevim Özdemir, Halil Aslan
doi: 10.14744/iksstd.2022.79026  Sayfa 0

12.
Kronik Nonspesifik Boyun Ağrısı Bulunan Hastalarda Ev Egzersiz Programına Uyum ve Ağrının İlişkisi
The Relationship between Pain and Compliance with Home Exercise Program in Patients with Chronic Nonspecific Neck Pain
Tuğba Şahbaz, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu
doi: 10.14744/iksstd.2022.43925  Sayfa 0

13.
Üst gastrointestinal sistem kanserlerinde beslenme jejunostomisinin kullanımı
Use of nutritional jejunostomy in upper gastrointestinal system cancers
Hakan Yırgın, Osman Sıbıç, Yunusemre Tatlıdil, Mehmet Aziret, Emre Bozdağ
doi: 10.14744/iksstd.2022.81567  Sayfa 0