ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

pdf
Volume : 14 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
En Çok İndirilen Makaleler - İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST)

En Çok İndirilen Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Trizomi 18 ve 13 olgularında ultrasonografi bulguları
Sonographic features in cases with trisomy 18 and 13
Yusuf Olgaç, Emel Asar Canaz, İbrahim Polat, Ali İsmet Tekirdağ
doi: 10.5222/JOPP.2012.106   2012; 4 - 3 | Sayfalar 106 - 113

2.
Acil Serviste Artmış Kan Amonyak Düzeyinin Prognostik Değerliliği
Prognostic Value of Increased Blood Ammonia Levels in Emergency Department
Rabia Birsen Tapkan, Utku Murat Kalafat, Serkan Doğan, Ali Sağlık, Alp Yılmaz, Doğaç Niyazi Özüçelik
doi: 10.5222/iksstd.2019.83723   2019; 11 - 1 | Sayfalar 43 - 47

DERLEME
3.
Ototoksik İlaçlar ve İç Kulağa Etkileri
Ototoxic Drugs and Their Effect to Inner Ear
Murat Kocyigit
doi: 10.5222/iksst.2017.091   2017; 9 - 3 | Sayfalar 91 - 95

ARAŞTIRMA
4.
Çocuklarda kasık fıtığı ve hidrosel: 27 yıllık deneyim
27 years’ experience in children with inguinal hernia and hydrocele
Seyithan Özaydın, Zahit Mahmut, Süleyman Çelebi, Cemile Beşik Başdaş, Ünal Güvenç, Serdar Sander
doi: 10.5222/iksst.2016.015   2016; 8 - 1 | Sayfalar 15 - 19

DERLEME
5.
İnfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Laboratuvar Bulguları
Laboratory Manifestations of Infectious Diseases
Hüsem Hatipoğlu, Serdar Erkal, Serdar Türkmen, Nuri Engerek, Keramettin Kurt, Rengin Şiraneci
2011; 3 - 1 | Sayfalar 5 - 11

6.
Prematüre Yenidoğanlarda Patent Duktus Arteriosus
Premature Newborns with Patent Ductus Arteriosus
Sultan Kavuncuoğlu, Esin Yıldız Aldemir
doi: 10.5222/iksst.2016.001   2016; 8 - 1 | Sayfalar 1 - 9

7.
Kan ve Kan Bileşenleri ile Bulaşan Enfeksiyon Etkenleri ve Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT) Yönteminin Önemi
Infectious Agents Transmitted by Blood and Blood Component and Impacts of Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT)
Ümit Savaşçı, İsmail Yaşar Avcı
doi: 10.5222/iksst.2016.125   2016; 8 - 3 | Sayfalar 125 - 134

8.
Mide Diffüz Adenokarsinomu-Linitis Plastika
Diffuse Gastric Adenocarcinoma-Linitis Plastica
Bülent Kaya, Mehmet Velidedeoğlu, Aziz Şener, Azamet Cezik
doi: 10.5222/iksst.2015.047   2015; 7 - 2 | Sayfalar 47 - 52

ARAŞTIRMA
9.
AA Amiloidoz Tanısı Alan Hastaların Etyolojisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Primary Etiologies of AA Amyloidosis
Ali Bakan, Alihan Oral, Sabahat Alışır Ecder, Abdullah Özkök, Ömer Celal Elçioğlu, Güşah Şaşak Kuzgun, Kübra Aydın Bahat, Ali Rıza Odabaş
doi: 10.5222/iksst.2018.43954   2018; 10 - 3 | Sayfalar 113 - 116

OLGU SUNUMU
10.
Karın ağrısı olgusu; rektus kılıf hematomu
A case of abdominal pain; rectus sheath hematoma
Mansur Kürşad Erkuran, Arif Duran, Musa Kaya, Hayrettin Meftun Kaptan
doi: 10.5222/iksst.2016.111   2016; 8 - 2 | Sayfalar 111 - 113

DERLEME
11.
Çocuklarda Vertigoya Yaklaşım
Management of vertigo in children
Kürşat Bora Çarman, Coşkun Yarar
doi: 10.5222/iksst.2016.010   2016; 8 - 1 | Sayfalar 10 - 14

ARAŞTIRMA
12.
Sefal Hematomlu Yenidoğan Tedavisinde Cerrahi Gerekli mi ?
Is the Surgery Necessary at the Neonatal Cephalohematoma ?
Abuzer Güngör, Melih Üçer, Şevki Serhat Baydın
doi: 10.5222/iksstd.2019.82612   2019; 11 - 2 | Sayfalar 75 - 79

13.
Bartolin Bezi Marsupiyalizasyonu Yapılan İki Yüz Otuz Olgunun İncelenmesi
Evaluation of 230 Cases of Bartholin Gland Marsupialisation
Berna Aslan Çetin, Begüm Aydoğan Mathyk, Hale Çetin, İbrahim Polat
doi: 10.5222/iksstd.2019.40427   2019; 11 - 2 | Sayfalar 98 - 101

14.
İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu: Çocuklarda En Sık Safrasız Kusma Nedeni
Infantile Hypertrophic Pylor Stenosis: The Most Common Cause of Bile-Free Vomiting in Children
Bahattin Aydoğdu, Serdar Sander, Oyhan Demirali, Ünal Güvenç, Cemile Beşik Başdaş, Zahit Mahmut, Mehmet Özgür Kuzdan, Gülay Aydın Tireli
doi: 10.5222/JOPP.2012.069   2012; 4 - 2 | Sayfalar 69 - 73

15.
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğindeki Bisitopeni Tanılı Çocuk Hastaların Geriye Dönük Klinik ve Etiyolojik Değerlendirilmesi-Tek Merkez Deneyimi
Retrospective Analysis of Children Diagnosed with Bicytopenia Clinically and Etiologically in Kanuni Sultam Süleyman Training and Research Hospital Pediatric Department: A Single Center Experience
Gonca Keskindemirci, Altay Abdullayev, Gönül Aydoğan, Nuray Aktay Ayaz, Deniz Tuğcu, Arzu Akçay, Zafer Şalcıoğlu, Ferhan Akıcı, Helen Bornaun
doi: 10.5222/iksst.2016.075   2016; 8 - 2 | Sayfalar 75 - 80

DERLEME
16.
Pelvik Organ Prolapsusu; Anatomik Temeller ve Cerrahi Yaklaşım
Pelvic Organ Prolapse; Anatomic Fundamentals and Surgical Management
Emel Canaz, Hasan Cemal Ark, İsmet Alkış, Ağahan Han, Hatice Ölmez
doi: 10.5222/JOPP.2013.047   2013; 5 - 2 | Sayfalar 47 - 61

17.
Kızamık
Measles
Nevin Hatipoğlu, Hüsem Hatipoğlu, Canan Kuzdan, Kamuran Şanlı, Nuri Engerek, Rengin Şiraneci
doi: 10.5222/JOPP.2013.105   2013; 5 - 3 | Sayfalar 105 - 113

ARAŞTIRMA
18.
Yutulan Yabancı Cisimlerin Oluşturduğu Gastrointestinal Cerrahi Sorunlar
Formed of ingested foreign bodies Gastrointestinal Surgery Problems
Seyithan Özaydın, Meltem Erol, Süleyman Çelebi, Cemile Başdaş, Ünal Güvenç, Birgül Karaaslan, Serdar Sander
doi: 10.5222/iksst.2016.106   2016; 8 - 2 | Sayfalar 106 - 110

DERLEME
19.
Genel Cerrahide ERAS Protokolünün Değerlendirilmesi
Evaluation of ERAS Protocol in General Surgery
Sevinç Dağıstanlı, Mustafa Uygar Kalaycı, Yasin Kara
doi: 10.5222/iksst.2018.43043   2018; 10 - 50 1 | Sayfalar 9 - 20

OLGU SUNUMU
20.
İdrar renginde koyulaşmanın nadir bir nedeni: ALKAPTONÜRİ
A Rare Cause of Dark Urine: ALCAPTONURIA
Ebru Şahin, Betül İlhan Bayram, Necla Yüce, Özgür Okumuş, Fatih Süheyl Ezgü, Ozan Özkaya
doi: 10.5222/iksst.2017.037   2017; 9 - 1 | Sayfalar 37 - 39