ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

pdf
Volume : 14 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
Prematüre Yenidoğanlarda Patent Duktus Arteriosus []
. 2016; 8(1): 1-9 | DOI: 10.5222/iksst.2016.001

Prematüre Yenidoğanlarda Patent Duktus Arteriosus

Sultan Kavuncuoğlu, Esin Yıldız Aldemir
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Patent Duktus Arteriosus özellikle çok düşük doğum ağırlıklı prematürelerde (<1500 gr, <32 hafta) önemli bir morbiditedir. Erken neonatal dönemde hemodinamik bozukluklar, kalp yetersizliği, solunum sıkıntısı ve/veya mekanik ventilasyon gereksinimi en sık karşılaşılan klinik bulgulardır. Tedavide kullanılan prostoglandin inhibitörlerinin yararları ve komplikasyonları ile ilgili yapılan birçok çalışmada farklı görüşler ortaya atılmış, proflaktik ve kurtarma tedavisi konusunda metaanalizler Cochrane Library’de yapılmış ancak hala tedavi konusunda tam bir görüş birliğine varılamamıştır. Bu derlemede riskli prematürelerde Patent Duktus Arteriosus’a yaklaşımda fizyopatoloji, tanı ve tedavi seçenekleri ve literatürde önerilen izlem protokolü sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: patent duktus arteriosus, prostoglandin inhibitörleri

Premature Newborns with Patent Ductus Arteriosus

Sultan Kavuncuoğlu, Esin Yıldız Aldemir
Kanuni Sultan Süleyman Education And Research Hospital

Patent ductus arteriosus is an important cause of morbidity especially in extremly low birth weight infants (<1500 gr, <32 gw). Hemodynamic instability, heart failure, dyspnea, and/or requirement of mechanical ventilation are the most common clinical signs.
In this review, pathophysiology, diagnosis and treatment strategies with prostoglandin inhibitors in patent ductus arteriosus and clinical trial protocol that is suggested for high-risk preterm infants in literature derived from the metaanalysis of Cochrane Libraray are presented.

Keywords: patent duktus arteriosus, prostoglandin inhibitors

Sultan Kavuncuoğlu, Esin Yıldız Aldemir. Premature Newborns with Patent Ductus Arteriosus. . 2016; 8(1): 1-9

Sorumlu Yazar: Sultan Kavuncuoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe