ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 10 Issue : 1 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - 2018
DERLEME
1.
Evrensel Kan Ürünleri
Universal Blood Products
Berksan Şimşek, İsmail Yaşar Avcı
doi: 10.5222/iksst.2018.001  Sayfalar 1 - 6

ARAŞTIRMA
2.
Yoğun Bakım Ünitesindeki Bonzai Zehirlenme Olgularının Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Patients Bonzai Toxicity in İntensive Care Unit
Sezen Kumaş Solak, Aslı Yılmaz Vural, Serdar Demirgan, Pınar Ceylan, Ömer Karaca, Çiğdem Atan, Mustafa Ferhat Çolak, Emine Yurdakul Ertürk, Sevgi Kazi
doi: 10.5222/iksst.2018.007  Sayfalar 7 - 11

3.
Fetal anomali nedeniyle ileri gebelik haftalarında yapılan terminasyonlar: 229 olgunun değerlendirilmesi
Late termination of pregnancy due to fetal abnormalities: An analysis of 229 cases
Ahmet Tayyar, Deniz Kanber Acar, Uğur Turhan, Zeynep Gedik Özköse, Ali Ekiz, Alper Gezdirici, Elif Yılmaz Güleç, İbrahim Polat
doi: 10.5222/iksst.2018.023  Sayfalar 12 - 17

4.
Vitiligoda anti-oksidan tiyol/ disülfit homeostazının rolü: yeni bir inflamatuar belirteç
Thiol/disulfide homeostasis as a novel inflammatory marker in vitiligo
Pelin Üstüner
doi: 10.5222/iksst.2018.012  Sayfalar 18 - 24

5.
Sezaryende Tek ve ya Çift Kat Kapatma Tekniklerinin Uterin Skar Oluşumuna Etkisi
The Effect of Single-Layer or Double-Layer Closure of the Uterine Incision at Cesarean Section on Uterine Scar Formation
Firdevs Şekerci Baran, Muhittin Eftal Avcı, Ahmet Yiğit Çakıroğlu, Aydın Çorakçı
doi: 10.5222/iksst.2018.029  Sayfalar 25 - 31

6.
Adneksiyal Kitlelere Klinik Yaklaşımda Kliniğimizin Deneyimi ve Patolojik Bulgular
The experience of our clinic in clinical approach to the adnexal masses and pathological findings
Hacer Uyanıkoğlu, Sibel Sak, Ahmet Berkiz Turp, Adnan Incebıyık, Neşe Hilali, Muhammet Erdal Sak
doi: 10.5222/iksst.2018.019  Sayfalar 32 - 35

7.
Çocuklarda paranazal sinüsler ve nazal kavitenin anatomik varyasyon ve tehlikeli bölgelerinin radyolojik görüntülenmesi
Imaging of the anatomic variations and dangerous areas of the paranasal sinuses and nasal cavity in pediatric patients
Figen Palabiyik
doi: 10.5222/iksst.2018.035  Sayfalar 36 - 42