ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 10 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2018
ARAŞTIRMA
1.
IUI uygulanan hastalarda sperm parametrelerinin gebelik oranlarına etkisi
The impact of sperm parameters on the pregnancy rates in IUI cycles
Gülten Karabay, Gonca Yetkin Yıldırım
doi: 10.5222/iksst.2018.041  Sayfalar 41 - 44

2.
Perioperatif Anafilaksi
Perioperative anaphylaxis
Derya Ünal
doi: 10.5222/iksst.2018.045  Sayfalar 45 - 51

3.
Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Amniyon Sıvısı Laktat Düzeyinin Kendiliğinden Doğum Eylemine Girme ile İlişkisi
Relationship between Amniotic Fluid Lactate Concentration and Onset of Spontaneous Labour in Cases of Preterm Premature Rupture of Membranes
Elçin Üzmez Telli, Aslı Deniz Ceyhan Özdemir, Gökhan Yıldırım, Ali Gedikbaşı
doi: 10.5222/iksst.2018.052  Sayfalar 52 - 58

4.
Beta Talasemi Major Tanılı Hastalarda Sol Ventriküler Volüm ve Fonksiyon Değerlendirilmesi
Left ventricular volume and function outcomes among young patients with β Thalassemia Major
Helen Bornaun, Kazım Öztarhan, Erkan Erfidan, Osen Arı
doi: 10.5222/iksst.2018.49368  Sayfalar 59 - 64

5.
Endometriyal Hiperplazi Olgularında Frozen ve Nihai Patoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması: Tersiyer Bir Merkezin Yedi Yıllık Deneyimi
Comparison of Frozen and Final Histopathology Results in Endometrial Hyperplasia: Seven-Year Experience of a Tertiary Center
Taner Günay, Oğuz Devrim Yardımcı, Mehmet Baki Şentürk, Mesut Polat, Kadir Güzin
doi: 10.5222/iksst.2018.18189  Sayfalar 65 - 69

6.
Nefrotik Sendromlu Hastalarda Oral İzosorbid Mononitrat Tedavisinin Proteinüriye Etkisi
Effect Of Oral Isosorbide Mononitrate Therapy On Proteinuria In Patients With Nephrotic Syndrome
Ali Bakan, Özge Telci Çaklılı, Sabahat Alışır Ecder, Gülşah Şaşak Kuzgun, Kübra Aydın Bahat, Ömer Celal Elçioğlu, Ali Rıza Odabaş
doi: 10.5222/iksst.2018.37880  Sayfalar 70 - 74

7.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Epilepsi Tanılı Anne Bebekleri: Tek Merkez Sonuçları
Neonatal Outcomes of Epileptic Mothers’ Infants in the Tertiary Level Of Neonatal Intensive Care Unit: Results from Single Center
Dilek Kahvecioğlu, Hatice Tatar Aksoy, Selda Keskin Güler, Arzu Yılmaz, Şule Çalışkan, Bülent Alioğlu
doi: 10.5222/iksst.2018.08760  Sayfalar 75 - 80

8.
Prematüre Retinopatisi Nedeniyle Tedavi Edilen Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
The Demographic and Clinical Characteristics of The Patients Treated For Type 1 Retinopathy of Prematurity in a Referral center in Turkey
Hatice Bilge Araz erşan, Dilara Pirhan, Sultan Kavuncuoğlu, Nihat Sayın, Sadık Etka Bayramoğlu, Merih Çetinkaya
doi: 10.5222/iksst.2018.14622  Sayfalar 81 - 86