ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 10 Issue : 1 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 10 (1)
Cilt: 10  Ek: 1 - 2018
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Bölüm Editörü’nden
Section Editor

Sayfa II

DERLEME
3.
ERAS: Tarihçe ve felsefesi
ERAS: History and philosopy
Haldun Gundogdu
doi: 10.5222/iksst.2018.04935  Sayfalar 1 - 4

4.
Anesteziyoloji ve Perioperatif Hekimlikte ERAS Protokolleri, Anestezi ve ERAS
ERAS Protocols in Anesthesiology and Perioperative Medicine, ERAS and Anesthesia
Tarık Umutoğlu, Ziya Salihoğlu
doi: 10.5222/iksst.2018.63625  Sayfalar 5 - 8

5.
Genel Cerrahide ERAS Protokolünün Değerlendirilmesi
Evaluation of ERAS Protocol in General Surgery
Sevinç Dağıstanlı, Mustafa Uygar Kalaycı, Yasin Kara
doi: 10.5222/iksst.2018.43043  Sayfalar 9 - 20

6.
Kolorektal Dışı Gastrointestinal Cerrahi Prosedürlerde ERAS Protokolü Uygulamaları; Bariatrik, Hepatobiliyer, Pankreatikoduodenektomi, Gastrektomi
The Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Protocol Implementations in Non-Colorectal Gastrointestinal Surgical Procedures; Bariatric, Hepatobiliary, Pancreaticoduodenectomy, Gastrectomy
Mustafa U Kalaycı, Sevinç Dağıstanlı, Yasin Kara
doi: 10.5222/iksst.2018.48569  Sayfalar 21 - 32

7.
Obstetrik ve Perinatolojik Girişimler ve ERAS
Obstetric and Perinatologic Interventions and ERAS
İbrahim Polat
doi: 10.5222/iksst.2018.18894  Sayfalar 33 - 40

8.
Ortopedi ve Travmatolojide Ameliyat Sonrası Geliştirilmiş İyileşme (ERAS)
Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) in the Field of Orthopedics and Traumatology
Cemil Ertürk, Burak Yıldırım, Sabri Kerem Diril
doi: 10.5222/iksst.2018.63325  Sayfalar 41 - 47

9.
Kardiyovasküler Cerrahide Hızlı Taburculuk Programından ERAS’a Evrilme
Evolution from Rapid Discharge Program to ERAS Protocols in Cardiovascular Surgery
Ece SALIHOĞLU
doi: 10.5222/iksst.2018.40469  Sayfalar 48 - 52

10.
ERAS ve Geriatrik Hasta
ERAS and Geriatric Patient
Ayça Sultan Şahin, Yavuz Demiraran
doi: 10.5222/iksst.2018.92005  Sayfalar 53 - 55

11.
ERAS’ın Hastane Harcamaları ve Ekonomi Üzerine Etkisi
The Effect of ERAS on Hospital Costs and Economy
Merih Çetinkaya
doi: 10.5222/iksst.2018.47450  Sayfalar 56 - 58