ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 11 Issue : 1 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Önsöz
Önsöz

Sayfa II

3.
Editör’den
From The Editor

Sayfa III

4.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IV - V

DERLEME
5.
Yenidoğanlarda Tromboembolik Olaylar
Neonatal Thromboembolic Events
Merih Çetinkaya
doi: 10.5222/iksstd.2019.31032  Sayfalar 1 - 6

ARAŞTIRMA
6.
İnsidental Tiroid Karsinomlarında Prediktif Faktörler: Retrospektif Bir Çalışma
Predictive Factors in Incidental Thyroid Carcinoma: A Retrospective Study
Orhan Üreyen, Demet Alay, Hüseyin Fenercioğlu, Rafet Güneş Öztürk, Zehra Hilal Adıbelli, Enver İlhan
doi: 10.5222/iksstd.2019.30074  Sayfalar 7 - 12

7.
Transrektal Prostat Biyopsisi Proflaksisinde Siprofloksasin ile Sefiksim-Klavulonik Asit Tedavisinin Karşılaştırılması
Comparison of Ciprofloxacin with a Combination of Cefixime-Clavulanic Acid Treatment in the Prophylaxis of Transrectal Prostate Biopsy
Gökhun Özmerdiven, Erhan Erdoğan, Erçin Altıok
doi: 10.5222/iksstd.2019.18291  Sayfalar 13 - 18

8.
Mastalji Yakınması Olan Kırk Yaş Altındaki Kadınlarda Ultrason Bulguları ve Meme Kanseri Riski
Ultrasonographic Findings and Breast Cancer Risk in Women with Mastalgia Under 40 Years
Semih Hot, Zafer Unsal Coskun, Aslı Ertürk, Ömer Bender, Özgür Yüzer, Pınar Özay Nayır, Orhan Yilmaz, Ayhan Sarı
doi: 10.5222/iksstd.2019.21548  Sayfalar 19 - 26

9.
Otuz Yedinci Gebelik Haftasından Önce Doğum ve Servikovajinal Prolaktin
Birth Before 37th Gestational Week and Cervicovaginal Prolactin
Alpaslan Kaban, Salim Sezer, Baki Erdem
doi: 10.5222/iksstd.2019.85856  Sayfalar 27 - 30

10.
Bölgemizde Yürütülen Kolon Kanser Tarama Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Effectiveness Of Colon Cancer Screening Program Conducted in Our Region
Yasin Kara, İnanç Şamil Sarıcı, Mustafa Uygar Kalaycı
doi: 10.5222/iksstd.2019.52523  Sayfalar 31 - 36

11.
3.0 Tesla Difüzyon Tensor MR Görüntüleme Parametreleri ile Meme Kanseri Subtipleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between 3.0 Tesla Diffusion Tensor MR Imaging Parameters and Breast Cancer Subtypes
Safiye Tokgöz Özal, Ayşegül Akdoğan Gemici, Ercan İnci, Senem Karabulut
doi: 10.5222/iksstd.2019.41275  Sayfalar 37 - 42

12.
Acil Serviste Artmış Kan Amonyak Düzeyinin Prognostik Değerliliği
Prognostic Value of Increased Blood Ammonia Levels in Emergency Department
Rabia Birsen Tapkan, Utku Murat Kalafat, Serkan Doğan, Ali Sağlık, Alp Yılmaz, Doğaç Niyazi Özüçelik
doi: 10.5222/iksstd.2019.83723  Sayfalar 43 - 47

13.
Açıklanamayan İnfertilitede Klomifen Sitrat ile Ovulasyon İndüksiyonunda Gebeliğe Etki Eden Faktörler
Predictive Factors Affecting Pregnancy in Ovulation Induction with Clomiphene Citrate in Unexplained Infertility
Nadiye Köroğlu, Gonca Yetkin Yıldırım, Esra Nur Tola, Berna Aslan Çetin, Kübra Bağcı Çakmak, İbrahim Polat
doi: 10.5222/iksstd.2019.58661  Sayfalar 48 - 52

OLGU SUNUMU
14.
Diffüz Alveolar Hemoraji-Varfarin Tedavi Komplikasyonu
Diffusie Alveolar Hemorrhage-Complication of Warfarin Treatment
Dostalı Alıyev, Esra Özer, Cihan Şahin, Onur Özlü
doi: 10.5222/iksstd.2019.52244  Sayfalar 53 - 57

15.
Amyand Herniye Yaklaşım ve İlgili Literatürün Gözden Geçirilmesi
Approach to Amyand Hernia and Review of the Related Literature
Yusuf Emre Altundal, Ahmet Kocakuşak, Mürşit Dincer, Adnan Hut, Doğan Yıldırım, Muzaffer Akıncı
doi: 10.5222/iksstd.2019.43434  Sayfalar 58 - 60