ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 11 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VI

3.
Önsöz
Introduction

Sayfa VII

4.
Editörden
From the Editor

Sayfa VIII

DERLEME
5.
Gelişimsel Kalça Displazisinde Etyoloji ve Tanı (I)
Etiology and Diagnosis in Developmental Dysplasia of the Hip (I)
Cemil Ertürk, Halil Büyükdoğan
doi: 10.5222/iksstd.2019.20982  Sayfalar 61 - 69

ARAŞTIRMA
6.
Yenidoğan Döneminde Nöbet Geçiren Mental Düzeyleri Normal Çocukların Psikososyal ve Davranışsal İşlevleri: Olgu-Kontrol Çalışması
Psychosocial And Behavioral Functioning of Cognitively Normal Children with History of Neonatal Seizure: Case Control Study
Edibe Pembegul Yıldız, Gonca Bektaş, Uğur Tekin, Melis Ulak Özkan, Mine Çalışkan, Nur Aydınlı, Meral Özmen
doi: 10.5222/iksstd.2019.62687  Sayfalar 70 - 74

7.
Sefal Hematomlu Yenidoğan Tedavisinde Cerrahi Gerekli mi ?
Is the Surgery Necessary at the Neonatal Cephalohematoma ?
Abuzer Güngör, Melih Üçer, Şevki Serhat Baydın
doi: 10.5222/iksstd.2019.82612  Sayfalar 75 - 79

8.
Türkiye’de Yaşayan Sağlıklı Bireylerde Optik Koherens Tomografi Anjiografi ile Maküla Bölgesindeki Yüzeysel Kapiller Sahanın Kantitatif Olarak Değerlendirilmesi
Quantitative Evaluation of Superficial Retinal Capillary Area via Optical Coherence Tomography in Healthy Individuals in Turkish Population
Abdullah Özkaya, Hatice Nur Tarakçıoğlu
doi: 10.5222/iksstd.2019.04695  Sayfalar 80 - 85

9.
Femtosaniye Lazer Destekli LASIK ve SMILE: ID Refraktif Sonuçlar, Kontrast Duyarlılık ve Korneanın Yüksek Sıralı Aberasyonlarının Karşılaştırılması
Femtosecond Laser Assisted LASIK vs SMILE: Refractive Results, Contrast Sensitivity and Corneal Higher Order Aberrations
Kadir İlker Çankaya, Dilek Yaşa, Alper Ağca, Yusuf Yıldırım, Ahmet Demirok
doi: 10.5222/iksstd.2019.29484  Sayfalar 86 - 92

10.
Multipl Myelomlu Hastalarda KIM1 ve NGAL ID Ekspresyonu ve Klinikopatolojik Önemi
KIM1 and NGAL Expression in Patients with Multiple Myeloma and Clinicopathological Significance
Dudu Solakoğlu Kahraman, Gülden Diniz, Özge Kaya, Cengiz Ceylan
doi: 10.5222/iksstd.2019.36349  Sayfalar 93 - 97

11.
Bartolin Bezi Marsupiyalizasyonu Yapılan İki Yüz Otuz Olgunun İncelenmesi
Evaluation of 230 Cases of Bartholin Gland Marsupialisation
Berna Aslan Çetin, Begüm Aydoğan Mathyk, Hale Çetin, İbrahim Polat
doi: 10.5222/iksstd.2019.40427  Sayfalar 98 - 101

12.
Akut Skrotum
Acute Scrotum
Seyithan Özaydın, Yusuf Hakan Çavuşoğlu
doi: 10.5222/iksstd.2019.19981  Sayfalar 102 - 109

OLGU SUNUMU
13.
Yumuşak Doku Perinöroma
Soft Tissue Perineurioma
Elis Kangal, Özben Yalçın
doi: 10.5222/iksstd.2019.20082  Sayfalar 110 - 112