ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 11 Issue : 1 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 11 (1)
Cilt: 11  Ek: 1 - 2019
1.
İçindekiler
Contents

Sayfalar I - VIII

2.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guidelines

Sayfalar IX - XII

DERLEME
3.
Nörogelişmisel bozukluklar: Bir Ağacın Farklı Dalları
Neurodevelopmental Disorders -A Tree with many differant branches
Umut Mert Aksoy
doi: 10.5222/iksstd.2019.26121  Sayfalar 1 - 4

4.
Otizm Spektrum Bozuklukları -Güncel Bilgilerimiz Neler?
Autism Spectrum Disorders - What is our current knowledge?
Muhammed Tayyib Kadak, Yavuz Meral
doi: 10.5222/iksstd.2019.16023  Sayfalar 5 - 15

5.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Güncel Algoritmalar Tedavide Ne Öneriyor ?
What Do Current Algorithms Recommend in The Treatment Of Attention Deficit Hyperactivity Disorder?
Yasin Çalışkan, Mahmut Cem Tarakçıoğlu
doi: 10.5222/iksstd.2019.57338  Sayfalar 16 - 23

6.
Erişkin Zihinsel Yetersizliği ve Psikiyatri: Türkiye ve Dünyada Güncel Durum
Adult Intellectual Disability and Psychiatry: Current Situation in Turkey and the World
Aynur Görmez
doi: 10.5222/iksstd.2019.58569  Sayfalar 24 - 33

7.
Yaşam Boyu Özgül Öğrenme Güçlüğü
Specific Learning Disorder -A life long Difficulty
Şennur Günay Aksoy
doi: 10.5222/iksstd.2019.88609  Sayfalar 34 - 39

8.
Konuşma ve Dile Özgü Nörogelişimsel Bozukluklar
Neurodevelopmental Speech and Language Disorders
Zehra Koyuncu, Barika Mercan
doi: 10.5222/iksstd.2019.76598  Sayfalar 40 - 46

9.
Çocukluk Çağındaki Tik Bozuklukları
Tic Disorders in Childhood
Remzi Oğulcan ÇIRAY, caner mutlu
doi: 10.5222/iksstd.2019.02419  Sayfalar 47 - 55

10.
Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu
Developmental Coordination Disorder
Mustafa Tunçtürk, Çağatay Ermiş, Caner Mutlu
doi: 10.5222/iksstd.2019.08831  Sayfalar 56 - 68