ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 12 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 12 (2)
Cilt: 12  Sayı: 2 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - V

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VII

3.
Önsöz
Intoduction

Sayfa VIII

4.
Editörden
From the Editor

Sayfa IX

DERLEME
5.
Gelişimsel Kalça Displazisinde Tedavi (II)
Treatment in Developmental Dysplasia of the Hip
Cemil Ertürk, Halil Büyükdoğan
doi: 10.5222/iksstd.2020.65807  Sayfalar 93 - 99

ARAŞTIRMA
6.
Türkiye’ de Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Beyin Ölümü Konusunda Bilgi, Tutum ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Anket Çalışması)
The Assessment of the Knowledge, Attitude and Practices Regarding Brain Death of Nurses Working in Intensive Care Units in Turkey (A Survey Study)
Aydın Fırıncıoğlu, Kerem Erkalp, Mehmet Salih Sevdi, Ayşin Selcan
doi: 10.5222/iksstd.2020.27147  Sayfalar 100 - 107

7.
Kadın Nöroşirürjiyenlerin Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongrelerine ve Eğitim Öğretim Gruplarına Katılımı
Participation of Women Neurosurgeons in the National Congresses and in the Education and Training Groups of Turkish Neurosurgical Society
Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Feyza Karagöz Güzey, Gokhan Canaz, Ebru Doruk, Talat Cem Ovalıoğlu
doi: 10.5222/iksstd.2020.35582  Sayfalar 108 - 112

8.
Aktif Hastalarda Diz Medial Kondil Sınırlı Kıkırdak Defektlerinde Yüzey Kaplama Artroplastisi Tedavi Sonuçlarımız
Our Results of Condyle Resurfacing Prosthesis Treatment in Knee Medial Condyle Focal Cartilage Defects in Active Patients
Nazım Karahan, Barış Yılmaz, Murat Kaya, Baran Komur, Erdem Aktas, Nurettin Heybeli
doi: 10.5222/iksstd.2020.38247  Sayfalar 113 - 118

9.
Yoğun Bakım Ünitesinde Katetere Bağlı Sepsis Riskinin Önlenmesinde İki İğnesiz Konnektörün Karşılaştırılması: Prospektif Kohort Çalışması
Comparison of Two Needleless Connector in Preventing Catheter Related Sepsis Risk in Intensive Care Unit: Prospective Cohort Study
Ayca Sultan Sahin, Sureyya Ozkan, Murat Sahin, Kamuran Şanlı, Ziya Salihoğlu
doi: 10.5222/iksstd.2020.37232  Sayfalar 119 - 124

10.
Travmatik ve Non-Travmatik Nedenlerle Oluşan Peroneal Sinir Hasarının Cerrahi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Surgical Results of Peroneal Nerve Injury due to Traumatic and Non-Traumatic Causes
Mehmet Onur Yüksel, Serdar Çevik
doi: 10.5222/iksstd.2020.91885  Sayfalar 125 - 129

11.
Paratestiküler Solid Tümörlerin Histopatolojik Özellikleri: 5 Yıllık Deneyim
Histopathological Features of Paratesticular Solid Tumors: 5 Years Experience
Ganime Çoban, Pelin Yıldız, Tugce Kiran, Cevper Ersöz
doi: 10.5222/iksstd.2020.44227  Sayfalar 130 - 135

12.
Servikal Disk Protezlerinin Uzun Dönem Fonksiyonel ve Semptomatik Sonuçları
Long-Term Functional and Symptomatic Outcomes of Cervical Disc Prostheses
Ahmet Levent Aydın, Melih Üçer, Baran Bozkurt
doi: 10.5222/iksstd.2020.60490  Sayfalar 136 - 143

13.
Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) Almak İçin Başvuran Hastaların Klinik Özellikleri, Eş Tanılarının İncelenmesi, Yeni Değişen ÇÖZGER Yönetmeliğine Göre Aldıkları Tanı ve Özür Oranlarının Eski Tanı ve Özür Oranları ile Karşılaştırılması
Evaluation of Clinical Characteristics and Comorbidities of Children Applied for Special Need Report and Comparison of Diagnosis and Disability Rates According to Old and New Regulations
Deniz Yıldız, Mahmut Cem Tarakçıoğlu
doi: 10.5222/iksstd.2020.14632  Sayfalar 144 - 150

14.
Önemi Belirsiz Atipik Skuamöz Hücreli (ASC-US) Kadınların Kolposkopisinde Displastik Lezyonların Saptanmasında Endoservikal Kürtajın Kullanımı
Use of Endocervical Curettage for Detecting Dysplastic Lesions at Colposcopy of Women With Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance (ASC-US)
İlkbal Temel Yüksel, Sema Karakaş, Sedat Akgöl, Niyazi Alper Seyhan, Gizem Kul, İpek Yıldız Özaydın, Ozgur Akbayır
doi: 10.5222/iksstd.2020.75437  Sayfalar 151 - 155

15.
Dermatoloji Polikliniğinde Kronik Deri Hastalığı Birimi ve Konsey: Dermatoloji Uygulamalarında Dermatologların İş birliği
Chronic Skin Disease Unit and Internal Counseling in an Outpatient Dermatology Clinic: Collaboration of Dermatologists in Dermatology Practice
Kemal Ozyurt, Ragip Ertas, Atıl Avcı, Yılmaz Ulas, Muhammet Reşat Akkuş, Mustafa Atasoy
doi: 10.5222/iksstd.2020.81994  Sayfalar 156 - 158

16.
Okul Öncesi Dönemde Geç Prematürelerin Nörogelişimsel Prognozunun Erken Prematürelerle Karşılaştırılması: Prospektif Kohort Çalışması
Comparison of Neurodevelopmental Prognosis Between Late and Early Preterm Infants in Preschool Period: A Prospective Cohort Study
Selahattin Akar, Sultan Kavuncuoglu, Esin Yıldız Aldemir, Engin Öztüregen, Gülseren Arslan
doi: 10.5222/iksstd.2020.88156  Sayfalar 159 - 168

17.
Term Gebelerdeki Oligohidramniosun Tahmini Fetal Ağırlık Ölçümüne Etkisi
The Effect of Oligohydramnios on Estimated Fetal Weight Measurements in Term Pregnancies
Taner Günay, Reyhan Ayaz Bilir, Meryem Hocaoğlu, Ergül Demirçivi Bör, Abdulkadir Turgut
doi: 10.5222/iksstd.2020.93899  Sayfalar 169 - 174

18.
İl Geneli Eğitim Araştırma Hastanelerinde Diyabetik Ayak Yarası Tanı ve Tedavi Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Süreçlere Yeni Bir Bakış Açısı Gerekliliği
Investigation of Diabetic Foot Diagnosis and Treatment Processes in Provincial Education and Research Hospitals and the Need for a New Perspective on the Processes
Savaş Bayrak, Yavuz Aslan, Kemal Tekeşin, Gaye Filinte, Hakan Bolukbasi, Ayten Kadanalı, Adıl Polat, Kemal Memisoglu, Nilüfer Ertürk, Sultan Yurtsever Çelik, Sevilay Bektaş Evcen, Işıl Esen
doi: 10.5222/iksstd.2020.94557  Sayfalar 175 - 181

19.
Parahipokampal Girus ve Unkusun Topoğrafik Anatomisi Üzerine Bir Kadavra Çalışması
A Cadaveric Study on Topographic Anatomy of Parahippocampal Gyrus and Uncus
Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Talat Cem Ovalıoğlu, Bilge Bilgiç
doi: 10.5222/iksstd.2020.58224  Sayfalar 182 - 187

20.
Hastane Kökenli ve Toplum Kaynaklı Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Antimikrobiyallere Duyarlılıkları
Susceptibility Patterns of Community-acquired and Hospital-acquired Staphylococcus aureus Strains Against Various Antimicrobials
Kamuran Şanlı
doi: 10.5222/iksstd.2020.64326  Sayfalar 188 - 193

OLGU SUNUMU
21.
Parmak Enfeksiyonlarında Etkene Göre Tedavinin Önemi: Herpetik Dolama
Importance of Treatment According to Causative Agent in Digital Infections: Herpetic Whitlow
Şeyma Karatekin, İlknur Sürücü Kara
doi: 10.5222/iksstd.2020.75983  Sayfalar 194 - 196

22.
Teratomun Cerrahi Rezeksiyonu Sonrası Gelişen Anti-N-metil-D-aspartat (NMDA) Reseptör Ensefaliti
Postoperative Anti–N-methyl-D-aspartate (NMDA) Receptor Encephalitis After Surgical Resection of Teratom
Selın Ozaltın
doi: 10.5222/iksstd.2020.42204  Sayfalar 197 - 200