ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 12 Issue : 3 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 12 (3)
Cilt: 12  Sayı: 3 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV

3.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guidelines

Sayfalar V - VIII

4.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IX - X

5.
Önsöz
Introduction

Sayfa XI

6.
Editörden
From the Editor

Sayfa XII

DERLEME
7.
İnsan Hastalıklarında Endotel Fonksiyon ve Disfonksiyonunun Moleküler Mekanizmaları
Molecular Mechanisms of Endothelial Function and Dysfunction in Human Diseases
Tuba Günel, Hale Göksever Çelik, Reyhan Diz Kücükkaya, İsmail Mert Alkaç, Kılıç Aydınlı
doi: 10.5222/iksstd.2020.61587  Sayfalar 201 - 216

ARAŞTIRMA
8.
Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuk ve Ergenlerde Anlamlı D Vitamini Eksikliği: Kesitsel Bir Çalışma
Significant Vitamin D Deficiency in Children ID and Adolescents With Type 1 Diabetes Mellitus: A Cross- Sectional Study
Didem Gülcü Taşkın, Hasan Onal, Atilla Ersen, Erdal Adal
doi: 10.5222/iksstd.2020.33866  Sayfalar 217 - 221

9.
Preterm Bebeklerde Germinal Matriks ID Kanamasına Bağlı Posthemorajik Hidrosefalinin Cerrahi Tedavisi
Surgical Management Germinal Matrix Hemorrhage-Related Posthemorrhagic Hydrocephalus in Premature Infants
Talat Cem Ovalıoglu, Melih Üçer
doi: 10.5222/iksstd.2020.18942  Sayfalar 222 - 226

10.
Serebral Palsi Açısından Yüksek Riskli ID Bebeklerde “Genel Hareketler Analizi”nin (GHA) Gözlemciler Arası Tutarlılığının Değerlendirilmesi
Evaluation of General Movements Assessment’s (GMA) Interobserver Agreement in Babies at High-risk for Cerebral Palsy
Canan Yıldırım, Turgay Altunalan, Arzu Yılmaz, Selda özge Özbek, Hüseyin Bol, Ebru Özker, Bülent Madi, Gönül Acar
doi: 10.5222/iksstd.2020.38802  Sayfalar 227 - 234

11.
Kalça Kırığı Sonrası Hemiartroplasti Yapılan Hastalarda Uzun Dönem Mortalitenin Temel Belirleyicileri
Evaluation Of The Major Predictors Of Long-Term Mortality In Patients Who Underwent Hemiarthroplasty For Hip Fracture
Seçkin Özcan, Erdinç Genç
doi: 10.5222/iksstd.2020.37167  Sayfalar 235 - 240

12.
Çocukluk Çağı Kızamık Hastalarımızın Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Demographic Characteristics of Our Pediatric Patients with Measles
Deniz Gezgin Yıldırım, Canan Caymaz, Rengin Siraneci
doi: 10.5222/iksstd.2020.52207  Sayfalar 241 - 246

13.
Juguler Foramene Modifiye Postauriküler Yaklaşım
A Modified Postauricular Approach to Foramen Jugulare
Uzay Erdoğan, Ahmet Akbaş
doi: 10.5222/iksstd.2020.57614  Sayfalar 247 - 253

14.
İdiopatik Granulomatöz Mastit Tedavisinde Lokal Metilprednisolon Uygulamasının Etkinliği
Effectiveness of Local Methylprednisolone Application in the Treatment of Idiopathic Granulomatosis Mastitis
Eyüp Gemici, Ayşegül Akdoğan Gemici
doi: 10.5222/iksstd.2020.67044  Sayfalar 254 - 257

15.
Yatış Pozisyonları ile Karpal Tünel Sendromu Arasında İlişki Var mıdır? Kesitsel araştırma
Is There a Relationship Between Sleep Positions and Carpal Tunnel Syndrome? Cross-sectional study
Burak Eren, Feyza Karagöz Güzey, İlker Güleç, Tayfun Şahin, Erhan Abanoz, Azmi Tufan, Nuri Serdar Baş
doi: 10.5222/iksstd.2020.76983  Sayfalar 258 - 262

16.
Acil Başvurulu Tıkanma Sarılığında Pratikler: Bir Eğitim ve Araştirma Hastanesi Deneyimi
Practices in Obstructive Jaundice as An Emergency: A Training and Research Hospital Experience
Mikail Çakır, Okan Murat Akturk
doi: 10.5222/iksstd.2020.86648  Sayfalar 263 - 267

17.
Akut Apandisit Tanısı İle Apendektomi Yapılan Hastaların Laboratuvar Ve Görüntüleme Tetkiklerinin Tanısal Değeri
Evaluation Of Imaging And Laboratory Tests İn Patients Who Underwent Laparotomy With The Dıagnosis Of Acute Appendicitis
Ramazan Ünal, Dilek Atik, Ramazan Güven, Hasan Çam, Mustafa sait Din, Başar Cander
doi: 10.5222/iksstd.2020.98700  Sayfalar 268 - 275

18.
Demans Kliniği’nden Takipli Hastaların Kesitsel bir Analizi
A Cross Sectional Analysis of Patients Followed in Dementia Clinic
Aynur Feyzioğlu
doi: 10.5222/iksstd.2020.90377  Sayfalar 276 - 279

19.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfalar E1 - E5
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Bilimsel Hakemlere Teşekkür
Thanks to Reviewers

Sayfa E6
Makale Özeti | Tam Metin PDF