ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 14 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 14 (2)
Cilt: 14  Sayı: 2 - 2022
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

ARAŞTIRMA
2.
Pediyatrik Hastalarda Postoperatif Deliryum Gelişmesi ile Analjezi Nosisepsiyon İndeks Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determination of The Relationship Between Postoperative Delirium Development and Analgesia Nociception Index Values in Pediatric Patients
Feyza Özaltun, Seniyye Ülgen Zengin, Meliha Orhon Ergün, Pelin Çorman Dinçer, Tumay Umuroğlu
doi: 10.14744/iksstd.2021.54366  Sayfalar 113 - 119

DENEYSEL ÇALIŞMA
3.
ERAP1 Gen İfadesinin Plazma Hücre Diskrazilerinde İncelenmesi
Investigation of Expression of the ERAP1 Gene in Plasma Cell Dyscrasia
Melda Sarıman, Büşra Karaçam, Mesut Ayer, Sema Sırma Ekmekçi, İlknur Suer, Kıvanç Çefle, Şükrü Palanduz, Şükrü Öztürk, Meliha Nalçacı, Neslihan Abacı
doi: 10.14744/iksstd.2021.29494  Sayfalar 120 - 124

ARAŞTIRMA
4.
Kız Çocuklarında Laparoskopik ve Açık Yöntem Karşılaştırmalı Kasık Fıtığı Onarımı Tek Merkez Sonuçlarımız
Laparoscopic and Open Method Comparative Inguinal Hernia Repair in Girls Single Center Results
Yusuf Atakan Baltrak, Seniha Esin Söğüt, Onursal Varlıklı
doi: 10.14744/iksstd.2021.34635  Sayfalar 125 - 129

5.
Yaşlı Hastalarda Akut Apandisitte Tedavi, Mortalite ve Morbiditenin Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Tek Merkez Deneyimi
Evaluation of the Management, Mortality, and Morbidity in Acute Appendicitis in Elderly Patients: A Tertiary Care Hospital Experience
Yasin Kara, Erkan Somuncu, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Ali Kocataş
doi: 10.14744/iksstd.2021.38278  Sayfalar 130 - 136

6.
Hidradenitis Süpürativada Total Eksizyon Sonuçlarımız
Our Total Excision Results in Hidradenitis Suppurativa
Nihat Gülaydın
doi: 10.14744/iksstd.2022.94547  Sayfalar 137 - 143

7.
Primer Hiperparatiroidizmin Cerrahi Tedavisinde Tek Merkez Deneyimi
Single-Center Experience in the Surgical Treatment of Primary Hyperparathyroidism
Ümit Turan, Hüseyin Kılavuz, Ali Kaan Sanal
doi: 10.14744/iksstd.2022.74436  Sayfalar 144 - 149

8.
Volvulus Tedavisinde Rijit Endoskopi Yerine Fleksibl Endoskopi Kullanımı: 25 Yıllık Deneyim
Flexible Endoscopy Instead of Rigid Endoscopy in Volvulus Treatment: 25 Years Experiance
Levent Eminoğlu
doi: 10.14744/iksstd.2022.35762  Sayfalar 150 - 152

9.
Plantar Fasiit Olgularında Proloterapinin Etkisi: Hasta Beklentileri ve Tedavi Etkileri
The Effect of Prolotherapy in Plantar Fasciitis Cases: Patient Expectations and Treatment Effects
Zeki Taşdemir, Deniz Gülabi
doi: 10.14744/iksstd.2022.89166  Sayfalar 153 - 157

10.
Ön Çapraz Bağ Yaralanması Olan Bireylerde İzokinetik Diz Kuvveti ve Hamstring/Quadriceps Oranlarının İncelenmesi: Ön Çapraz Bağ Hasarlı Diz ve Yaralanmamış Diz
Examination of Isokinetic Knee Strength and Hamstring/Quadriceps Ratios in Individuals with Anterior Cruciate Ligament Injury: ACL Injured Knee Versus Non-Injured Knee
Lokman Kehribar, Hüseyin Sina Coşkun, Ali Kerim Yılmaz, Menderes Kabadayı, Özgür Bostancı, Coşkun Yılmaz, Serkan Sürücü, Mahmud Aydın
doi: 10.14744/iksstd.2022.34467  Sayfalar 158 - 162

11.
1 cm Fark Yaratır mı? Kocher Noktası ve Modifikasyonlarının Ak Madde Açısından Değerlendirilmesi
Does 1 cm Make a Difference? Evaluation of Kocher Point and Its Modifications in Terms of White Matter
Pelin Kuzucu
doi: 10.14744/iksstd.2022.80388  Sayfalar 163 - 169

12.
Gebelikte COVID-19 Aşılamasını Etkileyen Hasta Faktörleri: Bir Anket Çalışması
Patient Factors Affecting COVID-19 Vaccination in Pregnancy: A Survey Study
Gülseren Polat, Zeynep Aybikem Sağlam, İbrahim Polat, Burak Yücel
doi: 10.14744/iksstd.2022.31644  Sayfalar 170 - 175

13.
Memenin Fibroadenomlarına Uygulanan Mikrodalga Ablasyon Tekniği ile Erken Dönem Tedavi Yanıtlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Early Treatment Response with Microwave Ablation Technique Applied to Fibroadenomas of the Breast
Süleyman Sönmez, Sevinç Dağıstanlı, Nilüfer Bulut
doi: 10.14744/iksstd.2022.01488  Sayfalar 176 - 179

14.
Tip 1 Diabetes Mellitus Hastalarında Tanı Mevsimi Değişiyor mu?
Is the Season of Diagnosis Changing in Children with Type 1 Diabetes Mellitus?
Hasan Önal, Seda Yılmaz Semerci, Hanım Şeyma Topuz, Servet Erdal Adal
doi: 10.14744/iksstd.2022.60024  Sayfalar 180 - 185

15.
Adneksiyel Kitlelerde Malignite Potansiyelinin Tahmininde Görüntüleme Yöntemleri ve Laboratuvar Parametrelerinin Yeri
The Role of Imaging Methods and Laboratory Parameters in the Prediction of Malignancy Potential for Adnexal Masses
Edis Kahraman, Pınar Kadiroğulları, Emine Karabük, Tolga Karacan, Şefik Eser Özyürek
doi: 10.14744/iksstd.2021.36693  Sayfalar 186 - 194

16.
Pelvikalisiyel Anatominin Alt Pol Kaliks Taşlarının Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahinin Başarısına Etkisi
The Effect of Pelvicalyceal Anatomy on the Success of Retrograde Intrarenal Surgery in the Treatment of Lower Pole Calyceal Stones
Süleyman Hilmi Aksoy, Basri Çakıroğlu, Tuncay Taş, Orhun Sinanoğlu
doi: 10.14744/iksstd.2022.25593  Sayfalar 195 - 201

17.
Rektal Tümörlerde Transanal Endoskopik Cerrahi: Tek Merkez Deneyimi
Transanal Endoscopic Surgery in Rectal Tumors: A Single-Center Experience
Safa Vatansever, Osman Bozbıyık
doi: 10.14744/iksstd.2022.45722  Sayfalar 202 - 206