ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 3 Issue : 1 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 2011
DERLEME
1.
İnfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Laboratuvar Bulguları
Laboratory Manifestations of Infectious Diseases
Hüsem Hatipoğlu, Serdar Erkal, Serdar Türkmen, Nuri Engerek, Keramettin Kurt, Rengin Şiraneci
Sayfalar 5 - 11

ARAŞTIRMA
2.
Artmış maternal serum human koryonik gonadotropin düzeyleri saptanan olgularda gebelik sonuçları
Pregnancy outcomes in women with elevated maternal serum human chorionic gonadotropin
Gökhan Yıldırım, Ali Gedikbaşı, Fatma Nurgül Aktaş, Ahmet Gül, Ahmet Gülkılık
Sayfalar 12 - 17

3.
Çocukluk Çağı Afebril Konvülsiyonlarında Geçici Periferik Lökositozun Değerlendirilmesi
Evaluation of Temporary Peripheral Leukocytosis in Non-febril Convulsions of Childhood
Erdal Adal, Emre Akkelle, Hasan Önal, Metin Aydoğan, Gülseren Arslan, Hüseyin Aldemir
Sayfalar 18 - 21

4.
Nadir faktör eksikliklerinde merkezi sinir sistemi kanamaları
Central nervous system bleedings in rare bleeding disorders
Zafer Şalcıoğlu, Arzu Akçay, Deniz Tuğcu, Hülya Sayılan Şen, Selvinaz Edizer, Gönül Aydoğan, Ferhan Akıcı, Zafer Başlar
Sayfalar 22 - 26

5.
Çocukİdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Gram Negative Bacteria Isolated From Pediatric Urine Samples And Their Antibiotic Susceptibility
Kamuran Ziyaretli Şanlı, Özden Türel, Nevin Hatipoğlu, Alev Yılmaz, Rengin Şiraneci
Sayfalar 27 - 34

6.
Süt Çocukluğu Dönemindeki Akut Gastroenteritlerde Etiyolojik ve Epidemiyolojik Faktörler
Etiologic and Epidemiologic Factors in Acute Gastroenteritis of Infants
Erdal Adal, Diğdem Bezen, Zerrin Önal, Hasan Önal
Sayfalar 35 - 40

OLGU SUNUMU
7.
Preterm Yenidoğanda Pilor Atrezisi
Pyloric Atresia in Pretem Newborn
Semra Gürsoy, Esin Aldemir, Gülay Aydın Tireli, Ayşe Sibel Özbek, Sultan Kavuncuoğlu
Sayfalar 41 - 44

8.
İntrapartum tespit edilen göbek kordonu rüptürü
Umbilical cord rupture detected during intrapartum period
Emrah Can, Serdar Cömert, Muhittin Çelik, Ali Bülbül, Sinan Uslu
Sayfalar 45 - 48