ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 4 Issue : 1 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 2012
ARAŞTIRMA
1.
İnfertil Hastalarda Gonadotropin ile Ovulasyon İndüksiyon Protokolüne GnRH antagonist İlavesinin Etkileri
The effects of addition of GnRH antagonist in İnfertile Patients Who were Treated with Gonadotrophin
İbrahim Polat, Alida Hasbajrami, Gonca Yıldırım, Volkan Ülker, Vuslat Lale Bakır, İsmet Alkış, Ali İsmet Tekirdağ
doi: 10.5222/JOPP.2012.001  Sayfalar 1 - 9

2.
40 yaş üzeri kadınlarda servikal pap smearda tespit edilen normal endometriyal hücrelerin önemi
Importance of normal endometrial cells detected on cervical pap smear in women over 40 years
Remzi Atılgan, Abdullah Boztosun, Salih Burçin Kavak, Şehmus Pala, Mehmet Reşat Özercan
doi: 10.5222/JOPP.2012.010  Sayfalar 10 - 15

3.
Nörolojik muayene olarak 97 prematüre bebekte Amiel-Tison yönteminin kullanılması ve perinatal risk faktörleriyle ilişkisi
Amiel-Tison Neurological Assessment (ATNA) of 97 preterm infants and the relation between ATNA and perinatal risk factors
Tutku Özdoğan, Yasemin Şenel, Sultan Kavuncuoğlu
doi: 10.5222/JOPP.2012.016  Sayfalar 16 - 23

4.
Çocukluk çağında görülen tekrarlayan pnömonilerde etyolojik faktörlerin ve prognozun araştırılması
Evaluation of etiologic factors and prognosis in children with recurrent pneumonia
Özden Türel, Selin Tahmiscioğlu, Rengin Şiraneci, İsmail Gönen, Çiğdem Aydoğmuş, Hüsem Hatipoğlu
doi: 10.5222/JOPP.2012.024  Sayfalar 24 - 30

5.
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Erken Yoğun Parenteral Beslenmenin Erken Dönem Prognoza Etkisi
The Effect Of Early Intense Parenteral Feeding On Early Prognosis In Very Low Birth Weight Preterms
Esin Yıldız Aldemir, Sibel Özbek, Sultan Kavuncuoğlu, Burcu Cebeci, Erkut Öztürk
doi: 10.5222/JOPP.2012.031  Sayfalar 31 - 38

OLGU SUNUMU
6.
Preoperatif Malign Adneksiyel Kitle Ayırımında Ovaryen Hilal İşaretinin Önemi; Olgu Sunumu
Importance of Ovarian Crescent Sign in Preoperative Determination of Malignant Adnexal Mass
Yavuz Emre Şükür, Vugar Bayramov, Korhan Kahraman, Bülent Berker
doi: 10.5222/JOPP.2012.039  Sayfalar 39 - 42

7.
Multiple Pterjium Sendromu: Olgu Sunumu
Multiple pterygium syndrome: case report
Ali Karaman, Zeynep Türkyılmaz, Hasan Kahveci, Tuba Demirci, F. Necati Arslan
doi: 10.5222/JOPP.2012.043  Sayfalar 43 - 45