ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 4 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 2012
ARAŞTIRMA
1.
Doğum Şeklinin, Pelvik Taban ve Mesane Boynu Üzerinde Etkileri
The Effects of Type of Delivery on Pelvic Floor and Bladder Neck
İbrahim Polat, Naile Gökçe Akagündüz, Gonca Yıldırım, Volkan Ülker, Vuslat Lale Bakır, Ali Ekiz, Ali İsmet Tekirdağ
doi: 10.5222/JOPP.2012.047  Sayfalar 47 - 60

2.
Mikrositer Anemili Gebeliklerde ß-Talaseminin Yeri: Maternal Talasemi Minor Fetal Anomali ve Komplikasyon Sıklığını Artırır Mı?
Does Maternal ß-Thalassemia Minor Increase the Risk of Fetal Anomaly and Incidence of Complications? The Importance of ß-Thalassemia in Pregnacies with Microcytic Anemia
Nurcihan Korkmaz Çokyaman, Vuslat Lale Bakır, Ali İsmet Tekirdağ, Gonca Yetkim Yıldırım, İbrahim Polat
doi: 10.5222/JOPP.2012.061  Sayfalar 61 - 68

3.
İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu: Çocuklarda En Sık Safrasız Kusma Nedeni
Infantile Hypertrophic Pylor Stenosis: The Most Common Cause of Bile-Free Vomiting in Children
Bahattin Aydoğdu, Serdar Sander, Oyhan Demirali, Ünal Güvenç, Cemile Beşik Başdaş, Zahit Mahmut, Mehmet Özgür Kuzdan, Gülay Aydın Tireli
doi: 10.5222/JOPP.2012.069  Sayfalar 69 - 73

4.
Spina Bifida Tanısı Alan Çocukların Ebeveynlerinin Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri İle Stresle Başa Çıkma Becerileri
The Level of Depression and Anxiety and the Ability to Cope with Stress of Parents of The Children Who Were Diagnosed As Spina Bifida
Akın Gökçedağ, Serhat Şevki Baydın, Burcu Türk Lal, İbrahim Alataş, Engin Öztüregen
doi: 10.5222/JOPP.2012.074  Sayfalar 74 - 79

OLGU SUNUMU
5.
Yirmi Altı Haftalık Gebelikte Preeklampsiye Sekonder Posterior Reversibıl Ensefalopati Sendromu (PRES): Bir Olgu Sunumu
Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES), Secondary to Preeclampsia in 26 Weeks Pregnancy:
İlker Günyeli, Evrim Erdemoglu, Mehmet Guney, Tamer Mungan
doi: 10.5222/JOPP.2012.080  Sayfalar 80 - 84

6.
Sedoanaljezi ile Opere Edilen Yenidoğan Meningomyelosel Olgusu
A Case of Neonatal Meningomyelocele Operated Under Sedoanalgesia
Serhat Şevki Baydın, Batu Hergünsel, Akın Gökçedağ, Gülseren Yılmaz, İbrahim Alataş, Erhan Emel
doi: 10.5222/JOPP.2012.085  Sayfalar 85 - 88

7.
Ender Görülen Fetal Ekstremite Tümörü: Hemanjiolenfanjioma
A Rare Case of Fetal Extremity Tumor: Hemangiolymphangioma
Hatice Ender Soydinç, Sezin Vural, Ali Özler, Muhammed Erdal Sak, Mehmet Sıddık Evsen, Mehmet Zeki Taner
doi: 10.5222/JOPP.2012.089  Sayfalar 89 - 92