ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 4 Issue : 3 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - 2012
DERLEME
1.
Gebelik ve Lomber Disk Herniasyonu
Pregnancy and Lumbar Disc Herniation
Sevda Baydın, Serhat Şevki Baydın, Erhan Emel, Meliha Gündağ, İbrahim Alataş
doi: 10.5222/JOPP.2012.093  Sayfalar 93 - 96

ARAŞTIRMA
2.
PAPP-A Ve Uterin Arter Pulsatilite Indeksi Ölçümlerinin Preeklampsi Öngörüsündeki Yeri
The Role Of PAPP-A and Uterine Artery Pulsatility Index In The Prediction of Preecplamsia
Yusuf Olgaç, Gökhan Yıldırım, Öznur Dündar, Ali İsmet Tekirdağ
doi: 10.5222/JOPP.2012.097  Sayfalar 97 - 105

3.
Trizomi 18 ve 13 olgularında ultrasonografi bulguları
Sonographic features in cases with trisomy 18 and 13
Yusuf Olgaç, Emel Asar Canaz, İbrahim Polat, Ali İsmet Tekirdağ
doi: 10.5222/JOPP.2012.106  Sayfalar 106 - 113

4.
Histeroskopik Adezyolizis Yapılan Olguların Prognozu
Prognosis of the Cases with Completed Hysteroscopic Adhesiolysis
Demet Aydoğan Kırmızı, Aslı İriş, Cüneyt Eftal Taner
doi: 10.5222/JOPP.2012.114  Sayfalar 114 - 118

5.
2010 -2012 Yılları Arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine Başvuran İntihar Girişimlerinin Demografik Özellikleri
Demographic Features of Suicide Attempt Cases Applied To Umraniye Education and Research Hospital Pediatric Emergency Department between 2010 and 2012
Mustafa Özgür Toklucu, Sevgi Akova, Selime Aydoğdu, Ahmet Sami Yazar, Müslüm Kul
doi: 10.5222/JOPP.2012.119  Sayfalar 119 - 123

6.
Yozgat’ta Yaşayan Çocuklarda Pasif İçiciliğin Solunum Sistemi Hastalıkları Üzerine Etkisi
Influence of Passive Smoking on Respiratory Diseases in Children Living in Yozgat
Öznur Küçük, Yesim Göçmen, Suat Biçer
doi: 10.5222/JOPP.2012.124  Sayfalar 124 - 129

7.
Fetal Malnutrisyonun Klinik Skorlaması (CAN score) ve Ailenin Sosyoekonomik Durumu ile İlişkisi
The Relation between Clinical Assessment of Nutritional status score (CAN score) and Socioeconomical Status of Family
Mustafa Özgür Toklucu, Güldeniz Toklucu, İhsan Şehla, Hüseyin Dağ, Sami Hatipoğlu
doi: 10.5222/JOPP.2012.130  Sayfalar 130 - 137

OLGU SUNUMU
8.
Huzursuzluk ve baş tutamama yakınması ile başvuran hastada nadir bir lökodistrofi nedeni: Canavan hastalığı: Olgu sunumu
A patient admitted with complaint of irritability and lack of head control a rare cause of leukodystrophy Canavan Disease: A case report
İhsan Kafadar, Burcu Tufan Taş, Betül Aydın Kılıç
doi: 10.5222/JOPP.2012.138  Sayfalar 138 - 143