ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 5 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - 2013
DERLEME
1.
Pelvik Organ Prolapsusu; Anatomik Temeller ve Cerrahi Yaklaşım
Pelvic Organ Prolapse; Anatomic Fundamentals and Surgical Management
Emel Canaz, Hasan Cemal Ark, İsmet Alkış, Ağahan Han, Hatice Ölmez
doi: 10.5222/JOPP.2013.047  Sayfalar 47 - 61

ARAŞTIRMA
2.
İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında, Rekombinant FSH ve Üriner FSH ile Yapılan Ovulasyon İnduksiyonunun Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi
The Effects of Ovulation Induction with Recombinant FSH and Urinary FSH to the Pregnancy Outcomes in Intrauterine Insemination Cycles
Ali Ekiz, İbrahim Polat, Gonca Yıldırım, Naile Gökçe Akagündüz, İsmet Alkış, Volkan Ülker, Ali İsmet Tekirdağ
doi: 10.5222/JOPP.2013.062  Sayfalar 62 - 69

3.
İkinci Trimester Plasenta Lokalizasyonunun Gebelik Sonuçlarına Etkisi
Second Trimester Placental Location: Effects of Pregnancy Outcomes
Nadiye Köroğlu, Sinem Sudolmuş, Hatice Ölmez, Aysun Fendal Tunca, Ahmet Gülkılık, Gonca Yetkin Yıldırım
doi: 10.5222/JOPP.2013.070  Sayfalar 70 - 75

4.
Levonorgestrelli Rahim İçi Araç Uygulanan Menorajili Hastalara Ait Menstruasyon Patern Değişikliklerinin ve Anemi Üzerine Olan Etkilerinin Tedavinin Birinci Yılındaki Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects of Levonorgestrel-Releasing System on Anemia and Changes of Menstrual Pattern at the First Year of Treatment of Menorrhagia
Cihangir Uzunçakmak, Ebru Akbay, Murat Ekin, Zeynep Akçığ
doi: 10.5222/JOPP.2013.076  Sayfalar 76 - 80

5.
Povidon İyot ile Sezaryen Öncesi Vajinal Hazırlık Yara Enfeksiyonu ve Endometrit Riskini Azaltır mı?
Does Vaginal Preparation with Povidone-Iodine Prior to Cesarean Delivery Reduce the Risk of Endometritis?
Hatice Ölmez, Nadiye Duğan, Sinem Sudolmuş, Aysun Fendal Tunca, Gonca Yetkin Yıldırım, Ahmet Gülkılık
doi: 10.5222/JOPP.2013.081  Sayfalar 81 - 88

6.
Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Traksiyon Sonrası Pelvipedal Alçılama ve Titanyum Elastik Çivi Tedavilerinin Karşılaştırılması
A Comparison of Pelvipedal Casting and Titanium Elastic Nailing After Traction in the Treatment of Pediatric Femur Diaphysis Fractures
Gökhan Polat, Hasan Hüseyin Ceylan, Mehmet Erdil, Kerem Bilsel, Necdet Demir, Nejat Tunçer, Gökçer Uzer
doi: 10.5222/JOPP.2013.089  Sayfalar 89 - 93

OLGU SUNUMU
7.
Sezeryan Skar Gebeliği: İki Olgu Sunumu
Cesarean Scar Pregnancy: Two Case Reports
Ahmet Şahbaz, İbrahim Polat, İsmet Alkış, Ali İsmet Tekirdağ
doi: 10.5222/JOPP.2013.094  Sayfalar 94 - 96