ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 5 Issue : 3 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - 2013
DERLEME
1.
Patent Duktus Arteriozus Tanısında Biyokimyasal Belirteçlerin Rolü
Biomarkers in the Diagnosis of Patent Ductus Arteriosus
İstemi Han Çelik, Ömer Erdeve
doi: 10.5222/JOPP.2013.097  Sayfalar 97 - 101

2.
Spina Bifida
Spina Bifida
Serhat Şevki Baydın, Hakan Kına, Sevda Baydın, Hüseyin Canaz, Erhan Emel, İbrahim Alataş
doi: 10.5222/JOPP.2013.102  Sayfalar 102 - 104

3.
Kızamık
Measles
Nevin Hatipoğlu, Hüsem Hatipoğlu, Canan Kuzdan, Kamuran Şanlı, Nuri Engerek, Rengin Şiraneci
doi: 10.5222/JOPP.2013.105  Sayfalar 105 - 113

ARAŞTIRMA
4.
Sezaryenle ve Normal Doğum Yapan Kadınlarda Postpartum Posttravmatik Stres Bozukluğu
Postpartum Posttraumatic Stress Disorder in Women Delivering Vaginally or by Cesarean Section
Nilgün Güdücü, Başak Özge Kayan, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, Ilkkan Dünder
doi: 10.5222/JOPP.2013.114  Sayfalar 114 - 117

5.
Dört Farklı Malignite Risk İndeksinin(RMI 1-4) Endometrioma ve Matür Kistik Teratom Ayırıcı Tanısında Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Assessment Of Effectivity Of The Four Different Risk Of Malignancy Indices(RMI 1-4) In The Differential Diagnosis Of Endometrioma And Mature Cystic Teratoma
Ali Yavuzcan, Mete Çağlar, Yusuf Üstün, Serdar Dilbaz, İsmail Özdemir, Sıtkı Özbilgeç, Selahattin Kumru
doi: 10.5222/JOPP.2013.118  Sayfalar 118 - 124

6.
Düzce İlinde Nöral Tüp Defekti Saptanan Olguların Değerlendirilmesi
The Investigation Of The Patients With Neural Tube Defects In Düzce Province
Ali Yavuzcan, Seren Topuz, Mete Çağlar, Serdar Dilbaz, Yusuf Üstün, Selahattin Kumru
doi: 10.5222/JOPP.2013.125  Sayfalar 125 - 130

7.
Minör Kafa Travması Olan Çocuklarda Rutin Olarak BT Yapmalı mıyız ?
Should Children with Minor Head Injury Routinely Have CT Scan ?
Ali Er, Canan Akman, İbrahim Alataş, Hiclal Burçin Ünlü, Işın Ceylan, Cem Gün, Huseyin Canaz
doi: 10.5222/JOPP.2013.131  Sayfalar 131 - 135

8.
Kan Merkezimize Başvuran Donörlerin 10 Yıllık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of 10-Year Screening Test Results in Blood Donors Consulted To Our Blood Center
Kamuran Şanlı, Nagehan Didem Sarı, Nevin Hatipoğlu
doi: 10.5222/JOPP.2013.136  Sayfalar 136 - 141

OLGU SUNUMU
9.
İmperfore Himen: Akut İdrar Retansiyonu Gelişen Nadir Bir Olgu
Hymen Imperforatus: A Rare Cause of Acute Urinary Retention
Ceyhan Şahin, Nesrin Özkan, Semih Lütfi Mirapoğlu, Ruhan Özer, Şirin Güven, Ebru Şahin
doi: 10.5222/JOPP.2013.142  Sayfalar 142 - 144

10.
Jarcho-Levin Sendromlu Yenidoğanda Bilateral Femur Kırığı: Olgu Sunumu
Bilateral Femoral Fractures in the Neonate with Jarcho-Levin Syndrome
Alper Çıraklı, Murat Erdoğan, Sevgi Çıraklı, Hicabi Sezgin, Fatma Çakmak Çelik, Canan Aygün
doi: 10.5222/JOPP.2013.145  Sayfalar 145 - 147