ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 6 Issue : 1 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - 2014
EDITÖRE MEKTUP
1.
Sezeryan Skar Gebeliği Tedavi Modaliteleri
Treatment Modalities of Cesarean Scar Pregnancy
Ahmet Şahbaz, İbrahim Polat, Ali İsmet Tekirdağ
Sayfa I

ARAŞTIRMA
2.
İVF Gebelikleri Yüksek Preeklampsi Riski ile İlişkilidir
IVF Pregnancies is Associated with Increased Risk for Preeclampsia
Atınç Özer, Erbil Karaman, Yasemin Karaman, Cihan İnan, Hasan Talay
doi: 10.5222/IKSST.2014.001  Sayfalar 1 - 5

3.
Kliniğimizde Yapılan Yüz Kırk Yedi Total Laparoskopik Histerektomi Olgusunun Analizi
Analysis of 147 Total Laparoscopic Hysterectomy Cases Performed in Our Clinic
Tolga Karacan, Taner Abdullah Usta, Murat Mehmet Naki, Aysel Çalık, Alper Tosun, Erhan Okuyan
doi: 10.5222/IKSST.2014.006  Sayfalar 6 - 13

4.
Preoperatif Yapılan Dilatasyon ve Küretaj Endometrial Patolojileri Değerlendirmede Yeterli midir?
Is Preoperative D&C Adequate for the Determination of Endometrial Pathologies
Tolga Karacan, Taner Abdullah Usta, Hüseyin Dayan, Murat Mehmet Naki
doi: 10.5222/IKSST.2014.014  Sayfalar 14 - 19

5.
Over Torsiyonu Tanısında Klinik, Radyolojik ve Laboratuvar Parametrelerinin Önemi: Retrospektif Çalışma
The Importance of Clinical, Radiologic and Laboratory Parameters in the Diagnosis of Ovarian Torsion: Retrospective Study
Salih Burçin Kavak, Ebru Kavak, Bülent Kurkut, Raşit İlhan, Melike Başpınar
doi: 10.5222/IKSST.2014.020  Sayfalar 20 - 22

6.
Neonatal Transportun Preterm Bebeklerin Morbidite ve Mortalitesine Etkileri
The Effect on Mortality and Morbidity of Neonatal Transport in Preterm Babies
Sultan Kavuncuoğlu, Nurten Bayram, Erkut Öztürk, Esin Yıldız Aldemir, Ayşe Sibel Özbek
doi: 10.5222/IKSST.2014.023  Sayfalar 23 - 29

7.
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Doğum Şeklinin Klinik Seyir Üzerine Etkisi
The Effect of Mode of Delivery on The Clinical Course of Very Low Birth Weight Infants
Özge Serçe, Derya Benzer, Tuğba Gürsoy, Fahri Ovalı, Güner Karatekin
doi: 10.5222/IKSST.2014.030  Sayfalar 30 - 36

8.
Çocuklarda Akut Apandisit Tedavisinde Laparoskopik ve Açık Apendektominin Karşılaştırılması
A Comparison Of Laparoscopic Versus Open Appendectomy For Acute Appendicitis in Children
Emre Divarcı, Fahrettin Kılıç, Murat Kanğın
doi: 10.5222/IKSST.2014.037  Sayfalar 37 - 40

OLGU SUNUMU
9.
Yapışık İkizler: Olgu Sunumu
Conjoined Twins: A Case Report
Dilek Kahvecioğlu, Serdar Alan, Duran Yıldız, Ufuk Çakır, Ömer Erdeve, Begüm Atasay, Saadet Arsan
doi: 10.5222/IKSST.2014.041  Sayfalar 41 - 43

10.
Literatür Eşliğinde Perinatal Varisella Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
Perinatal Varicella Infection in the Light of the Literature: A Case Report
Simla Okumuşoğlu Karaca, Zahide Küçük, Ayten Gilanlıoğlu, Yusuf Ergün
doi: 10.5222/IKSST.2014.044  Sayfalar 44 - 48

11.
Kornual Ektopik Gebelikte Yönetim: İki Olgu Sunumu
The Management of Cornual Ectopic Pregnancy: Two Case Reports
Erbil Karaman, Bekir Gülaç, Yasemin Karaman, Derya Uyan Hendem, Ağahan Han
doi: 10.5222/IKSST.2014.049  Sayfalar 49 - 53

EDITÖRE MEKTUP
12.
Editör'e Mektup
Letter to The Editör
Aysun Savaş
doi: 10.5222/IKSST.2014.054  Sayfalar 54 - 56
Makale Özeti | Tam Metin PDF