ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 2014
DERLEME
1.
Orta Derece ve Geç Prematüre Bebekler ve Sorunları
Moderately and Late Preterm Babies and Their Morbidities
Tutku Özdoğan, Esin Yıldız Aldemir, Sultan Kavuncuoğlu
doi: 10.5222/iksst.2014.057  Sayfalar 57 - 64

ARAŞTIRMA
2.
Bebek Doğum Tartısının Maternal ve Fetal Komplikasyonlara Etkisi
The Effects of Birth Weight on the Maternal and Fetal Complications
Hasan Talay, Alpaslan Akyol, Atınç Özer, Erbil Karaman, Çağdaş Özdemir, Hasan Cemal Ark
doi: 10.5222/iksst.2014.065  Sayfalar 65 - 70

3.
Gebeliğin Kolestatik Hastalığında Maternal ve Perinatal Sonuçlar
Maternal and Perinatal Outcomes of Cholestatic Pregnancy Disease
Öznur Dündar, Sıdıka Tezcan, Ibrahim Polat, Deniz Acar, Ali Ekiz, Ali Gedikbaşı
doi: 10.5222/iksst.2014.071  Sayfalar 71 - 77

4.
Konjenital Tetik Parmak Hastalarında Cerrahi Sonuçlarımız
Surgical Results of Congenital Trigger Finger Patients
Okan Özkunt, Gökhan Polat, Kerim Sarıyılmaz, Ali Erşen, Turgut Akgül, Fatih Dikici
doi: 10.5222/iksst.2014.078  Sayfalar 78 - 82

5.
Premenopozal Endometriyal Hiperplazili Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Risk Factors in Premenopausal Patients with Endometrial Hyperplasia
Gökhan Açmaz, Sezin Özyurt, Evrim Albayrak, Mürüvet Başar, Hüseyin Aksoy, Ülkü Aksoy, Yusuf Madendağ, İpek Müderris
doi: 10.5222/iksst.2014.083  Sayfalar 83 - 89

6.
Sorgun Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Rubella, Sitomegalovirüs ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı
Seroprevalance of Rubella, Cytomegalovirus and Toxoplasma Antibodies Among Pregnant Women that Referred to Sorgun State Hospital
Özgün Kiriş Satılmış, Ömer Erkan Yapça, Duygu Yapça, Tuba Çatma
doi: 10.5222/iksst.2014.090  Sayfalar 90 - 96

OLGU SUNUMU
7.
Yirmi Dokuz Yıl Önce Uygulanan ve Unutulan Rahim İçi Araca Bağlı Postmenopozal Kanama Olgusu
Postmenauposal Bleeding Due to an Intrauterine Device Forgotten for 29 Years: A Case Report
Özhan Özdemir, Mustafa Erkan Sarı, Dilek Kalkan, Vefa Selimova, Cemal Atalay
doi: 10.5222/iksst.2014.097  Sayfalar 97 - 100

8.
Altı Yaşında Kız Çocukta Fonksiyonel Kabızlığa Bağlı Akut İdrar Retansiyonu: Olgu sunumu
Acute Urinary Retention Due to Functional Constipation in a 6-Year-Old Girl: Case Report
Ozan Efesoy, Aysun Savaş, Erdal Çakmak, Erim Erdem
doi: 10.5222/iksst.2014.101  Sayfalar 101 - 105

9.
Atipik Yerleşimli Herpes Zoster Enfeksiyonu: Bir Olgu Sunumu
Herpes Zoster Infection with Atypical Presentation: A Case Report
Kamuran Karaman, Hatice Tuba Akbayram, Mesut Garipardıç
doi: 10.5222/iksst.2014.106  Sayfalar 106 - 108

10.
Pulmoner Arterden Kaynaklanan Sol koroner Arter Anomalisi
Anomalous Left Coronary Artery From the Pulmonary Artery
Murat Çiftel, Halil Ertuğ
doi: 10.5222/iksst.2014.109  Sayfalar 109 - 112