ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 7 Issue : 1 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2015
ARAŞTIRMA
1.
Kontrollü Ovulasyon İnduksiyonu ve İntrauterin İnseminasyon tedavisi alan İnfertil Hastalarda Gebelik Oranlarıni Etkileyen Faktörler
Prognostıc Factors for Successful Outcome in Patients Undergoing Controlled Ovarian Stimulation and İntrauterine İnsemination
Sinan Erdoğan, Ebru Çöğendez, Meryem Eken, Betül Keyif, Burcu Erdoğan, Erdal Kaya
doi: 10.5222/iksst.2015.001  Sayfalar 1 - 7

2.
Genetik amniosentezde saptanan koyu amnion sıvısının perinatal sonuçlarla ilişkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the association between the dark amniotik fluid detected in genetic amniocentesis and related perinatal outcome
İbrahim Polat, Ali Ekiz, Başak Kaya, Deniz Kanber Açar, Melih Bestel, Salim Sezer, Selin Dikmen, Gökhan Yıldırım
doi: 10.5222/iksst.2015.008  Sayfalar 8 - 12

3.
Kronik Ürtikerli Olgularda Hepatit B ve Hepatit C Sıklığının Değerlendirilmesi
Evaluation of hepatitis B and hepatitis C frequency in patients with chronic urticaria
Ayşe İnci, Aslı Günaydın
doi: 10.5222/iksst.2015.013  Sayfalar 13 - 16

4.
Gebeliğin erken döneminde ultrasonografi bulgularının gebelik prognozunu öngörmedeki yeri ve değeri
The effects of early gestational transvaginal ultrasonography signs on prognosis of pregnancy.
Mehmet Bayrak, Cihan Karadağ, Sinem Demircan, Burcu Yılmaz
doi: 10.5222/iksst.2015.017  Sayfalar 17 - 21

5.
İstanbul’da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs Anti-HCV Seroprevalansı
HBsAg, Anti-HBs and Anti-HCV Seroprevalence of the Patients Who Admitted To A Training And Research Hospital In Istanbul
Ayşe İnci, Erdinç Çavuş, Feridun Dardeh, Cemal Kazezoğlu, Kamuran Şanlı, Özgür Yanılmaz
doi: 10.5222/iksst.2015.022  Sayfalar 22 - 25

6.
Robot yardımlı radikal prostatektomi alanındaki bilimsel üretkenliğin değerlendirilmesi
Evaluation of scientific production in robot assisted radical prostatectomy
Fuat Ernis Su, Enver Özdemir
doi: 10.5222/iksst.2015.026  Sayfalar 26 - 30

OLGU SUNUMU
7.
Çocuklarda Göğüs Ağrısının Nadir Bir Nedeni Spontan Pnömomediastinum: Olgu sunumu
Spontaneous Pneumomediastinum As a Rare Etiology of Chest Pain in Children: A case report
Gonca Keskindemirci, Nuray Aktay Ayaz, Ayşe Zopçuk, Helen Bornaun, Ali Er, Gönül Aydoğan, Kazım Öztarhan
doi: 10.5222/iksst.2015.031  Sayfalar 31 - 33

8.
Astımlı Bir Hastada Geç Dönemde Ortaya Çıkan Anca İlişkili Nekrotizan Vaskülitin Sebep Olduğu Kresentik Glomerülonefritin Başarılı Tedavisi
Successfully Treated Rapidly Progressive Glomerulonephritis Due To Anca Related Necrotizing Vasculitis Developed In A Patient With Asthma At Later Course
Melek Yalçın, Cüneyt Akgöl, Taner Baştürk, Mustafa Sevinç, Yener Koç, Elbis Ahbap, Tamer Sakacı, Tuncay Şahutoğlu, Mehmet Yavuz Gürler, Abdulkadir Ünsal
doi: 10.5222/iksst.2015.034  Sayfalar 34 - 37

9.
Hiperhomosisteinemi Nedeniyle Gelişen Pulmoner Emboli: Olgu Sunumu
Pulmoner Embolism Due To Hyperhomocysteinemia: Case Report
Eyyüp Çavdar, Raif Coşkun, Ayşe Fadıloğlu, Ömür Tabak, Mehmet Hurşitoğlu, Zeliha Senem Bes
doi: 10.5222/iksst.2015.038  Sayfalar 38 - 40

10.
ileo-çekal valv komşuluğuna yapılan ileo-ileal anastomozların güvenilirliği. Bir olgu sunumu ve literatür taraması
The safety of ileo-ileal anastomosis near ileocecal valve.A case report and review of the literature
Bülent Kaya, Orhan Bat, Hamit Kafkas Celik, Aysun Tunca, Ali Ismet Tekirdağ, Aziz Şener
doi: 10.5222/iksst.2015.041  Sayfalar 41 - 43

11.
Kell Alloimmunizasyonundan etkilenmiş gebeliğin yönetimi; vaka sunumu
Management of pregnancy affected by Kell Alloimmunization; case report
Ali Ekiz, Deniz Kanber Açar, Halil Aslan, Ahmet Gül, Gökhan Yıldırım, Melih Bestel
doi: 10.5222/iksst.2015.046  Sayfalar 44 - 46