ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 8 Issue : 3 Year : 2022

Hızlı Arama




İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - 2016
DERLEME
1.
Kan ve Kan Bileşenleri ile Bulaşan Enfeksiyon Etkenleri ve Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT) Yönteminin Önemi
Infectious Agents Transmitted by Blood and Blood Component and Impacts of Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT)
Ümit Savaşçı, İsmail Yaşar Avcı
doi: 10.5222/iksst.2016.125  Sayfalar 125 - 134

ARAŞTIRMA
2.
Konvansiyonel geriletme cerrahisi uygulanan şaşılık olgularının geriye askı (hang-back) geriletmesi uygulanan olgularla karşılaştırılması
The Comparison of the Strabismus Cases Who Underwent Conventional Recession Surgery with the Cases Who Underwent Hang-Back Recession
Hüseyin Gürsoy, Mustafa Deger Bilgec, Kubra Kucukiba, Ertugrul Colak
doi: 10.5222/iksst.2016.135  Sayfalar 135 - 141

3.
Enteral immünonütrisyon ve kan transfüzyonunun ratlarda oluşturulan deneysel kolon anastomozlarına etkisi
Effects of Immune-Modulating Enteral Nutrition and Blood Transfusion in Experimental Colonic Anastomosis in Rats
Azamet Cezik, Yasin Kara, İnanç Şamil Sarıcı, Mustafa Uygar Kalaycı
doi: 10.5222/iksst.2016.142  Sayfalar 142 - 148

4.
Bronş lavajının endobronşiyal lezyonu olan hastalarda tanısal değeri
Diagnostic Value of Bronchial Lavage in Patients with Endobronchial Lesion
Serap Argun Barış, Esra Kuşlu Uçar, Tuğba Önyılmaz, Gonca Doğru, Haşim Boyacı, Kürşat Yıldız, Sevgiye Kaçar Özkara, İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız
doi: 10.5222/iksst.2016.149  Sayfalar 149 - 153

5.
Açıklanamayan infertilitede gonadotropinler ile ovulasyon indüksiyonu ve intrauterin inseminasyonu takiben gebeliği öngören faktörler
Predictive Factors for Pregnancy in Unexplained Infertility Following Ovulation Induction with Gonadotropins and Intrauterine Insemination
Nadiye Köroğlu, Gonca Yetkin Yıldırım, Lale Türkgeldi, İbrahim Polat
doi: 10.5222/iksst.2016.154  Sayfalar 154 - 158

6.
Jinekolojik ve Obstetrik Komplikasyonlarda Açık Karın Uygulamaları: Tek Cerrah, Tek Merkez
Open Abdominal Procedures in Gynecological and Obstetrical Complications: Single Surgeon and Single Center
Suat Can Ulukent
doi: 10.5222/iksst.2016.159  Sayfalar 159 - 166

OLGU SUNUMU
7.
Ektopik Yerleşimli Sol Torsiyone Atrofik Testis: Olgu Sunumu
Torsion of a Left Atrophic Ectopic Testis
Hüseyin Koçan, Şiir Yıldırım, Mehmet Yazıcı, Enver Özdemir, Mehmet Nuri Güneş, Erçin Altıok, Erhan Erdoğan
doi: 10.5222/iksst.2016.167  Sayfalar 167 - 169

8.
Minör kafa travmasına bağlı masif subdural hematom gelişen konjenital hipofibrinojenemi olgusu
A Case of Congenital Hypofibrinogenemia who Developed Massive Subdural Hematoma Due to Minor Head Trauma
Osman Yeşilbaş, Hasan Serdar Kıhtır, Hamdi Murat Yıldırım, Müge Üstkaya Sungur, Burcu Bursal Duramaz, Esra Şevketoğlu
doi: 10.5222/iksst.2016.170  Sayfalar 170 - 173

9.
Çocukların tehlikeli oyuncağı: havalı silah ile bir yaralanma olgusu
Dangerous Toys of Children: A Case of an Injury with an Air Gun
Bahattin Aydoğdu, Mehmet Özgür Kuzdan, Süleyman Çelebi, Seyithan Özaydın, Serdar Sander
doi: 10.5222/iksst.2016.174  Sayfalar 174 - 177

10.
Nadir Bir Olgu Sunumu: Uterin kavitede lipom
A Rare Case Report: Lipoma in Uterine Cavity
Nermin Gündüz, Onur Karaaslan
doi: 10.5222/iksst.2016.178  Sayfalar 178 - 181

11.
Hipotiroidi ve fenofibrat kullanımına bağlı rabdomiyoliz
Rhabdomyolysis Due to Hypothyroidism and Fenofibrate Use
Kenan Çelik, Mehmet Ali Çıkrıkçıoğlu, Aykut Özmen, Cumali Karatoprak, Ayşegül Sakin, Mehmet Zorlu, Mustafa Çakirca, Muharrem Kıskaç
doi: 10.5222/iksst.2016.182  Sayfalar 182 - 185

12.
İzole oligohidramnios ve maternal serum AFP yüksekliği ile prezente olan nadir bir Harlequin İktiyozis vakası
A Rare Case of Harlequin Ichthyosis with Isolated Oligohydramnios and Elevated Serum AFP Level
Vedat Uğurel, Emrah Turhan, Mehmet Musa Aslan
doi: 10.5222/iksst.2016.186  Sayfalar 186 - 188

13.
Çocuklarda nadir bir nefrektomi nedeni: ksantogranülomatöz piyelonefrit
A Rare Cause of Nephrectomy in Children: Xanthogranulomatous Pyelonephritis
Sezen Ugan Atik, Duygu Acar, Nur Canpolat
doi: 10.5222/iksst.2016.191  Sayfalar 189 - 191