ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 9 Issue : 2 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST) - : 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 2017
ARAŞTIRMA
1.
Kalça eklemine enjekte edilen artrografik maddenin değişen miktarı kalça ekleminde subluksasyon oluşturur mu?: Deneysel çalışma
Injection of different amounts of arthrographic material to hip joint cause subluxation?: Experimental study
Barış Yılmaz, Evrim Şirin, Gamze Kırıkçı, Elif Nedret Keskinöz, Güzelali Özdemir, Celaleddin Bildik, Hasan Hilmi Muratlı
doi: 10.5222/iksst.2017.051  Sayfalar 51 - 55

2.
Turner sendromlu olgularda osteoporoz sıklığı ve östrojen takviye tedavisi için optimal başlama yaşının tespiti
Frequency of osteoporosis in children with Turner Syndrome and determining the optimal age of the onset of estrogen replacement theraphy
Tuba Kockar, Sezen Ugan Atik, Semra Gursoy, Ilker Tolga Ozgen, Yuksel Barut, Servet Erdal Adal
doi: 10.5222/iksst.2017.056  Sayfalar 56 - 61

3.
Kliniğimizde Kulağa Ventilasyon Tüpü Uygulanan Hastaların Geriye Dönük Klinik Değerlendirilmesi-Tek Merkez Deneyimi
Retrospective Clinical Evaluation of Patients Undergoing Ear Ventilation Tube Insertion in Our Clinic: A Single Center Experience
Safiye Giran Örtekin, Murat Koçyiğit
doi: 10.5222/iksst.2017.062  Sayfalar 62 - 66

4.
İnfantil ezotropyalı hastalarda erken ve geç cerrahi sonuçlarımız
Results of early surgery performed patients and late surgery performed patients with infantile esotropia
Sadık Etka Bayramoğlu, Zafer Cebeci
doi: 10.5222/iksst.2017.067  Sayfalar 67 - 72

5.
Sezaryen Olgularında Uygulanan Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğanda APGAR Değişikliklerine olan etkilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Analysis Of Anesthesia Methods Applied in Cesarean Section Cases to APGAR changes in Newborn
Zeynep Abasız, Ayça Sultan Şahin, Necmiye Ay, Abdurrahim Derbent, Ziya Salihoğlu
doi: 10.5222/iksst.2017.073  Sayfalar 73 - 78

DERLEME
6.
Postpartum kanamanın önlenmesi ve yönetimi
The prevention and management of postpartum hemorrhage
Başak Kaya, Salim Sezer
doi: 10.5222/iksst.2017.079  Sayfalar 79 - 85

OLGU SUNUMU
7.
Ovaryan maligniteyi taklit eden pelvik tüberküloz olgusu
A case of pelvıc tuberculosıs presentıng as an ovarıan malıgnancy
Baki Erdem, Rabia Zehra Bakar, Suat Can Ulukent, Lale Susan Türkgeldi, Ayşe İnci, Özgür Akbayır, Nuri Peker
doi: 10.5222/iksst.2017.086  Sayfalar 86 - 90