ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : Issue : Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Karın ağrısı olgusu; rektus kılıf hematomu []
. 2016; 8(2): 111-113 | DOI: 10.5222/iksst.2016.111

Karın ağrısı olgusu; rektus kılıf hematomu

Mansur Kürşad Erkuran, Arif Duran, Musa Kaya, Hayrettin Meftun Kaptan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Eğitim Kliniği, Bolu-türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Acile başvuran hastaların %5-10'unda karın ağrısı şikayeti olup, acil servis başvurularının önemli bir kısmını oluşturur. Rektus kılıf kanamaları nadir görülen karın ağrısı nedeni olup, yaşlı ve kadınlarda daha sık görülür.
YÖNTEM ve GEREÇLER: En önemli predispozan faktorlerden biri antikoagulan tedavidir.
BULGULAR: Bu yazıda karın ağrısının nadir nedenlerinden olan rektus kılıf hematomu olgusunu literatür eşliğinde sunulmuştur
TARTIŞMA ve SONUÇ: Rektus kılıf hematomu acil servise başvurularda akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Antikoagülan, kadın, yaşlı, kanama, rektus kılıf hematomu.

A case of abdominal pain; rectus sheath hematoma

Mansur Kürşad Erkuran, Arif Duran, Musa Kaya, Hayrettin Meftun Kaptan
Abant İzzet Baysal University İzzet Baysal Training And Research Hospital Emergency Medical Education Clinics, Bolu/turkey

INTRODUCTION: Abdominal pain is present in 5-10% of all patients presenting to emergency departments which constitutes a major part of the cases presenting to emergency departments. Rectus sheath hematoma is a rare cause of abdominal pain and is seen more frequently in elderly female patients.
METHODS: One of the most important predisposing factors is anticoagulation treatment.
RESULTS: We presented here a case of a rectus sheath hematoma which is one of the rare causes of abdominal pain.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Rectus sheath hematoma should be considered in patients presenting to the emergency department.

Keywords: Anticoagulant, woman, elderly, bleeding, rectus sheath hematoma.

Mansur Kürşad Erkuran, Arif Duran, Musa Kaya, Hayrettin Meftun Kaptan. A case of abdominal pain; rectus sheath hematoma. . 2016; 8(2): 111-113

Sorumlu Yazar: Arif Duran, Türkiye
Makale Dili: Türkçe