ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : 13 Issue : 3 Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi COVID-19 Hastalarında Perkütan Trakeostomi []
. 2021; 13(3): 160-161 | DOI: 10.4274/iksstd.2021.62533

COVID-19 Hastalarında Perkütan Trakeostomi

Ayça Sultan Şahin, Ebru Kaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Perkütan, trakeostomi, COVID-19

Percutaneous Tracheostomy in COVID-19 Patients

Ayça Sultan Şahin, Ebru Kaya
Health Sciences University Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey

Keywords: Percutaneous, tracheostomy, COVID-19

Ayça Sultan Şahin, Ebru Kaya. Percutaneous Tracheostomy in COVID-19 Patients. . 2021; 13(3): 160-161

Sorumlu Yazar: Ayça Sultan Şahin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe