ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : Issue : Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi İnfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Laboratuvar Bulguları []
. 2011; 3(1): 5-11

İnfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Laboratuvar Bulguları

Hüsem Hatipoğlu, Serdar Erkal, Serdar Türkmen, Nuri Engerek, Keramettin Kurt, Rengin Şiraneci
Bakırköy Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon hastalıkları çocukluk çağında hastane başvurusu ve yatış nedenleri arasında en sık sorumlu nedenlerdir. Özgün tanıda genellikle mikrobiyolojik yöntemler kullanılmaktadır. Özgün olmayan biyokimyasal laboratuvar bulguları da hızlı sonuç sağlayarak tanıyı desteklemede kullanılır. Bu yazıda eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein, ve tam kan sayımının infeksiyon hastalıklarındaki yeri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anemi, C-reaktif protein, eritrosit sedimentasyon hızı, lökosit sayısı, trombosit sayısı.

Laboratory Manifestations of Infectious Diseases

Hüsem Hatipoğlu, Serdar Erkal, Serdar Türkmen, Nuri Engerek, Keramettin Kurt, Rengin Şiraneci
Bakirkoy Maternity And Children

Infectious diseases constitute the major cause of hospital admissions in pediatric age. Microbiological studies usually form the basis of definitive diagnosis for these disorders. Nonspecific biocemistry tests can be obtained quickly, thus they have been used to support the eventual diagnosis. Among biochemical work-up, the role of erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein and complete blood count in the management of infectious diseases have been discussed in this article.

Keywords: Anemia, C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, leukocyte count, thrombocyte count.

Hüsem Hatipoğlu, Serdar Erkal, Serdar Türkmen, Nuri Engerek, Keramettin Kurt, Rengin Şiraneci. Laboratory Manifestations of Infectious Diseases. . 2011; 3(1): 5-11

Sorumlu Yazar: Hüsem Hatipoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe