ISSN 2148-273X | E-ISSN 2667-7458

Volume : Issue : Year : 2022

Hızlı Arama
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Preoperatif Yapılan Dilatasyon ve Küretaj Endometrial Patolojileri Değerlendirmede Yeterli midir? []
. 2014; 6(1): 14-19 | DOI: 10.5222/IKSST.2014.014

Preoperatif Yapılan Dilatasyon ve Küretaj Endometrial Patolojileri Değerlendirmede Yeterli midir?

Tolga Karacan1, Taner Abdullah Usta1, Hüseyin Dayan1, Murat Mehmet Naki2
1Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Liv Hospital,kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Benign ve malign endikasyon nedeniyle histerektomi planlanan hastalarda, histerektomi öncesi yapılan dilatasyon ve küretaj ( D&C ) biyopsi sonuçları ile histerektomi materyalinin biyopsi sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Aralık 2011 ve Aralık 2012 yılları arasında benign ve malign nedenler ile histerektomi yapılan 144 hastanın preoperatif D&C ve histerektomi spesmenlerinin histopatoloji sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: 144 hastaya yapılan endometrial örneklemenin 16 ( % 11.1 ) tanesinin patoloji raporu yetersiz olarak rapor edildi. D&C intrauterin lezyonları özellikle endometrial polipleri ( % 73.9 ) belirlemekte başarısız oldu. Malign patoloji ( endometrial adenokarsinom ve diğerleri ), küretaj materyalinde 3 ( % 2 ) olguda ve histerektomi materyalinde 11 ( % 7.6 ) olguda saptandı. D&C’da 3 hastada rapor edilen malignitelerin hepsi endometrial adenokarsinomdu. Histerektomi piyeslerinin sonucunda rapor edilen 11 olgudaki malign patolojiler; 8 hastada endometrial adenokarsinom, 2 hastada leiomyosarkom ve 1 hastada endometrial stromal sarkom olarak saptandı. Histerektomi materyallerinde sarkom tanısı koyulan hastaların hiçbiri D&C yakalanamadı. Malign patolojiler için ise D&C sensivitesi % 27.2, spesifitesi % 100, pozitif prediktif değeri % 100, negatif prediktif değeri % 94.5 ve testin doğruluğu ise % 94.6 idi.
SONUÇ: Endometrial malign patolojiler için körlemesine alınan endometrial biyopsinin güvenilirliği azdır. Ayrıca histerektomi öncesi D&C, intrauterin fokal patolojilerin tanısında yetersiz kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Endometrial patoloji, endometrial örnekleme, dilatasyon ve küretaj, histerektomi

Is Preoperative D&C Adequate for the Determination of Endometrial Pathologies

Tolga Karacan1, Taner Abdullah Usta1, Hüseyin Dayan1, Murat Mehmet Naki2
1Department Of Gynecology & Obstetrics, Bagcilar Education And Research Hospital,ıstanbul,turkey
2Department Of Gynecology & Obstetrics, Liv Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the necessity of preoperative endometrial sampling for hysterectomies with benign as well as malignant indications.
METHODS: The records of 144 patients on whom hysterectomy for benign indications as well as malignant indications were performed in Department of Obstetrics and Gynecology, Bagcilar Training and Research Hospital between December 2011 and December 2012 were evaluated retrospectively. Preoperative D&C and postoperative endometrial pathology results were compared.
RESULTS: The diagnosis at D&C was ‘ insufficient tissue’ for 16 ( 11.1 %) patients.. D&C failed to detect intrauterine disorders especially endometrial polyps ( 73.9 %) in premenopausal and postmenopausal women. Malignant pathologies were determined at curettage material in 3 ( 2 %) cases and hysterectomy specimen in 11 ( 7.6 % ) cases. The malignancies were determined in three patients was endometrial adenocarcinoma at D&C. Hysterectomy in 11 patients was reported as a result of malignant pathologies; endometrial adenocarsinoma in 8 cases, leiomyosarcoma in 2 cases and endometrial stromal sarcoma in 1 case. D&C failed to detect uterine sarcoma. Sensitivity ( 27.2 % ), specificity ( 100 % ), positive ( 100 % ) and negative ( 94.5 %) predictive values, and accuracy ( 94.6 % ) were observed for all malignant endometrial pathologies obtained at dilatation and curettage.
CONCLUSION: Endometrial biopsy is clearly less reliable for endometrial malignant pathology. Furthermore preoperative D&C is an inadequate diagnostic tool for uterine focal lesions.

Keywords: Endometrial pathology, endometrial sampling, dilatation and curettage, hysterectomy

Tolga Karacan, Taner Abdullah Usta, Hüseyin Dayan, Murat Mehmet Naki. Is Preoperative D&C Adequate for the Determination of Endometrial Pathologies. . 2014; 6(1): 14-19

Sorumlu Yazar: Tolga Karacan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe